Boligindretning

Ikke kun for syns skøn

Tilbage Sekundære bebyggelse

Sekundære bebyggelse er bebyggelse i form af garager, carporte, udhuse m.v. 

Disse sekundære bebyggelser må tilsammen ikke overstige 50 kvm. Gør de de så skal der søges om dispensition hos kommunen. 

Med andre ord sekundære bebyggelse op til 50 kvm kræver ikke byggetilladelse. 

Siden er opdateret den 27-10-2020