kasino
Fantasien starter her

Kasino

Kasino er et kortspil. Her finder du reglerne for at spille det.

Antal kort:

Der skal bruges et sæt kort af 52 evt. 2 sæt kort i tilfælde af mange spillere

 

Antal deltager

Det kan spilles af min. 2 spiller.

Kort og deres betydning

Es    1 eller 14

Konge    13

Dame    12

Knægt    11

Derefter kort efter øjnene.

Ruder 10  Store kasino. 16

Spar 2    Lille kasino´.   15 

Spar 5   Rytter bordet.

 

Spillet

 

Kortgiveren giver 2 kort til modparten, lægger derpå to kort åben på bordet, giver sig selv 2 og gentager nu denne manøvre en gang, således at hver spiller nu har 4 kort på hånden, medens der ligger 4 åbne kort på bordet.

Når spillerne har opbrugt deres 4 kort, uddeler samme kortgiver 4 nye til hver. (2 ad gangen (2 ad gangen), hvorpå man igen spiller, til disse er opbrugt. Derpå deler han igen nye kort ud osv. Når han i alt har givet nye kort 6 gange, er kortbunken opbrugt. (6 gange 8 lig 48, hvortil kommer de 4, der lagdes åbent på bordet i første omgang). Spillet er nu slut. Den, der tog sidste stik, får tildelt de resterende kort. Hver spiller tæller sine points, som noteres op, hvorpå modparten fordeler kortene i næste spil. Som regel fortsætter man med at spille, til man har opnået et forud aftalt pointtal, for eksempel 50 eller 100. den, er først når dette, er vinder.

Vi skal nu se på selve spillet. Ikke–giver har forhånd og spiller ved hjælp af de 4 kort, han har på hånden, plus de 4, der ligger åbent på bordet, og han har 3 muligheder. Han må enten:

 

1) 

Et kort kan købe et eller flere kort, hvis øjne giver samme sum som håndkortet. Eks: 1 konge (13 øjne) kan købe en konge fra bordet, eller flere konger fra bordet, den kan også købe f.eks. En 6´er plus en 7´er, en 2´er plus en knægt, eller disse kombinationer i forbindelse med en konge. De kort, man har købt, kaldes (i forbindelse med det købende håndkort) et stik og tages hjem, hvor det anbringes i en bunke på bordet med billedsiden opad.

Om muligt samler man på sparkort frem for de øvrige kortfarver, indtil man har sikret mindst 7. man køber altid store kasino, lille kasino og esser frem for de andre kort, da de jo giver ekstra points. Esserne er desuden særlig nemme at arbejde med, da de gælder 1 eller 14 efter valg. Når man køber, må man tillige     tage hensyn til, at den anden spiller eventuel får chancen for at rydde bordet   fuldstændig (sweep), hvorved han scorer et point. En sweep markers ved, at  man vender et tilfældigt kort fra sin stikbunke.

2) Byggemanøvren illustreres bedst ved et eks: På hånden har man bl.a. en 8´er og en 3´er. På bordet ligger en 8´er og en 5´er. Hvis man ikke vil købe 8´eren direkte som under 1), kan man lægge sin 3´er ovenpå 5´eren, idet man siger 8. I eksplet lå der tillige en 8 på bordet. Den må man lægge ovenpå 3´eren og 5´eren, man siger så blot: 2 x 8 eller mere 8. Men man kan godt bygge uden at behøve at bygge dobbelt. At bygge svarer til at tage stik hjem, for så vidt som man nu har et kort mindre på hånden, og det nu er den anden spilleres tur. Men det medfører jo rigtignok den risiko, at han også har en 8´er, hvormed han kan købe bygningen. Måske har han i stedet en 2´er og en 10´er. Han kan da bygge videre, idet han lægger 2´eren ovenpå 3´eren og 5´eren osv. (NB: Hvis der er byget dobbelt eller flerdobbelt, kan han dog ikke lægge ekstra kort på, men kun købe på et evt. grundkort). Vi forudsætter, at han har foretaget sig noget helt 3., så ens dobbelte 8 stadig ligger, når turen kommer til en selv igen. Man kan nu købe bygningen hjem med sin 8´er, men man kan også bygge videre, for eks. Ved hjælp af en 7´er på bordet og et es på hånden. Hvis man ikke bygger videre SKAL DET MAN BYGGER TAGES I EFTERFØLGENDE RUNDE.

3) Hvis man hverken kan købe eller bygge, når man er inde, må man spille et af sine kort ud. (dette gælder altså også, hvis modparten har lavet sweep, sidst han var inde.)

 

Hvis begge spillere har gode chancer for at nå den aftalte pot, gør man klogt i at huske sine points under det afsluttende spil, idet den, der først kan erklære: nok! Har vundet, forudsat at meldingen er rigtigt.

 

Point

Flest kort (mindst 27) 3 point
Flest spar (mindst 7)

2 point

Store kasino (ruder 10) 2 point
Lille kasino (spar 2) 1 point
Es 1 point
Sidste stik 1 point

Sweep         

1 point

 

   

2) ”bygge” på et eller flere kort på bordet ved hjælp af et håndkort eller

3) Lægge et af sine håndkort åbent på bordet.

Men husk, at spillet ikke blot går ud på at samle stik hjem, men også points.

Om muligt samler man på sparkort frem for de øvrige kortfarver, indtil man har sikret mindst 7. man køber altid store kasino, lille kasino og esser frem for de andre kort, da de jo giver ekstra points. Esserne er desuden særlig nemme at arbejde med, da de gælder 1 eller 14 efter valg. Når man køber, må man tillige     tage hensyn til, at den anden spiller eventuel får chancen for at rydde bordet   fuldstændig (sweep), hvorved han scorer et point. En sweep markers ved, at  man vender et tilfældigt kort fra sin stikbunke.

2) Byggemanøvren illustreres bedst ved et eks: På hånden har man bl.a. en 8´er og en 3´er. På bordet ligger en 8´er og en 5´er. Hvis man ikke vil købe 8´eren direkte som under 1), kan man lægge sin 3´er ovenpå 5´eren, idet man siger 8. I eksplet lå der tillige en 8 på bordet. Den må man lægge ovenpå 3´eren og 5´eren, man siger så blot: 2 x 8 eller mere 8. Men man kan godt bygge uden at behøve at bygge dobbelt. At bygge svarer til at tage stik hjem, for så vidt som man nu har et kort mindre på hånden, og det nu er den anden spilleres tur. Men det medfører jo rigtignok den risiko, at han også har en 8´er, hvormed han kan købe bygningen. Måske har han i stedet en 2´er og en 10´er. Han kan da bygge videre, idet han lægger 2´eren ovenpå 3´eren og 5´eren osv. (NB: Hvis der er byget dobbelt eller flerdobbelt, kan han dog ikke lægge ekstra kort på, men kun købe på et evt. grundkort). Vi forudsætter, at han har foretaget sig noget helt 3., så ens dobbelte 8 stadig ligger, når turen kommer til en selv igen. Man kan nu købe bygningen hjem med sin 8´er, men man kan også bygge videre, for eks. Ved hjælp af en 7´er på bordet og et es på hånden. Hvis man ikke bygger videre SKAL DET MAN BYGGER TAGES I EFTERFØLGENDE RUNDE.

3) Hvis man hverken kan købe eller bygge, når man er inde, må man spille et af sine kort ud. (dette gælder altså også, hvis modparten har lavet sweep, sidst han var inde.)

 

Hvis begge spillere har gode chancer for at nå den aftalte pot, gør man klogt i at huske sine points under det afsluttende spil, idet den, der først kan erklære: nok! Har vundet, forudsat at meldingen er rigtigt.

 

Point

Flest kort (mindst 27) 3 point
Flest spar (mindst 7)

2 point

Store kasino (ruder 10) 2 point
Lille kasino (spar 2) 1 point
Es 1 point
Sidste stik 1 point

Sweep         

1 point

 

   

    kreatit.dk
    11716830