Hald Sø
Fantasien starter her

Hald Sø området – en 18.000 år gammel israndsline

For 18.000 år siden stod gletsjeren stille mellem Hald Sø og skelhøje i nogle tusinde år.

Hald Sø var dækket af is, mens Skelhøje lige akkurat lå uden for isens rand. Denne fordeling har skabt et kontrastrigt landskab, hvor Hald Sø-området er kendetegnet ved talrige bakker og dybe dale, mens området vest for Skelhøje har åbne og flade vidder.

Da gletsjere fra Norge og Østersøegnene møtes under den sidste istid, blev der skab et meget kuperet terræn ved Hald sø. Hele den sydlige og østlige side af søen er omkranset af dybe skrænter.

Der formodes at søens udformning skyldtes smeltevandsløb under den sidste istid. Men senere tror vi mere på at der på stedet i den gamle dal har ligget en stor klump is, som smeltevandsstrømene har løbet over på, også kaldet for "dødis".

Region Midtjylland
Kommuner Viborg
Nærmeste større by Fredensborg, Nødebo, Helsingør og Hillerød
Tilløb Hver sek. forsnyes søen med 1000 liter vand fra mange små og store kilder
Afløb ?
Oplandsareal 34 km²

Overfladeareal

? km²
Middeldybde 13,1 m
Max dypde 31 m
Vandvolumen 45 mio m³
Vandspejlkote 9 over DNN

    kreatit.dk
    11572510