Sen renæsance år 1620 til 1630
Fantasien starter her

Sen renæssance år 1620 til 1630

Sen renæssance byggestil bliver også kaldet for manierisme.


Manierisme dæker for perioden mellem hørenæsancen og barokken.

Manierismen eller senrenæsancen har en kunstretning, der kendetegnes ved overdrevent langstrakte skikkelser og forkælighed for overbroderede klæddragter.

    kreatit.dk
    11716721