Vikingetiden år 800-1050-tallet
Fantasien starter her

Vikingetiden ca. år 800- til 1050-tallet

Fra vikingetiden finder vi udgravninger af store vikingeborge. Disse vikingeborges byggestil var alle bygget om omkring en cirkulær ringvold.

Beskrivelse og særlige kendetegn 

Disse vikingeborge var alle bygget om omkring en cirkulær ringvold. Forsiden var forstærket med tømmer og palisander, og mod de 4 verdenshjørner var volden gennembrudt af smalle, overdækkede porte, der nærmest fremstod som tunneler. Mod øst er der voldgrav foran volden. De øvrige 3 sider beskyttes af den af vandløb. Portene forbindes af snorlige gader, der opdeler borgens indre i 4 lige store dele. I hver af disse lå 4 ens langhuse omkring en lukket gård, i alt 16 store huse, og i en forborg øst for ringvolden lå yderlige 15 langhuse, radialt orienteret efter hoved borgen.  

Selve husene 

Store krumvæggede huse som havde form i stil med et skib. Er der tale om flere huse så er det som regel tale om en gruppe på 4 huse som 2 og 2 parvis står over for hinanden. Husene var typisk bygget så de pegede i retningen nord, syd, øst og vest.

Et træskelet med lerklinet fletværk i felterne, en bulk konstruktion eller en stavkonstruktion. En af de store svagheder ved vikingetidens huse var, at de jordgravede stolper begyndte at rådne efter en generationstid, og da var de tvunget til at bygge et nyt hus.

 

Gaden 

Gadepartierne er typisk helt lige og pegende nord, syd, øst og vest.  


  

  Andre arkitektur eller byggestile som tilhører denne stilart

   I denne periode er der ikke opdeling i flere arkitektur eller byggestile, som andre stilperioder. Der er andre stilperioder som har opdelt i 3 perioder. Der vil måske være en yngre stilart som måske ikke helt har sluppet den foregående stilart, dernæst vil der være høj eller mellem stilart som nok vil være den mest rene stilart og sidst men ikke mindst måske en sen stilart måske er en blanding af nuværende stilart og kommende byggestil.

  Et træ skelet med lerklinet fletværk i felterne, en bulk konstruktion eller en stavkonstruktion. En af de store svagheder ved vikingetidens huse var, at de jordgravede stolper begyndte at rådne efter en generationsperiode, og da var de tvunget til at bygge et nyt hus.

  Den gamle byggeteknik startede med Stenkirkerne i løbet af 1100-tallet. Inspirationen kom udefra, formentlig ved at få hjælp fra udenlandske bygmestre, der kendte teknikken til at fremstille mørtel af brændt kalk. Mørtel var også  dengang nødvendigt til at binde stenene sammen med.

  Husene i byerne og ude på landet blev stadig bygget af træ og ler samt forsynet med stråtækkende tage. De var så småt begyndt at placere huset på et fundament af sten i stedet for skelet af stolper, der var gravet ned i jorden.

  Ulempen ved nedgravede stolper var at de kun havde en levetid på 25 til 30  år. Husene placeret på et stenfundament - syldsten kunne forlænge husenes levetid.

   

  kreatit.dk
  11561900