Vi finder blåmuslinger
Fantasien starter her

Vi finder blåmuslinger

Det kan da også tænkes at de kunne samle lukkede muslinger op til en fisketur efter krabber. Så husk at få en spand med til disse muslinger.

Blåmuslinger kan også samles ind til at fremstille diverse fabeldyr.

Er der mange muslinger er det måske også en ide at tage en hel del med hjem til kogning.

Der er god grund til at være opmærksom på følgende gode råd, når man går i gang med at samle muslinger til eget forbrug:

  • Lad være med at samle i nærheden af å- eller spildevandsudløb
  • Lad være med at samle i nærheden af et produktionsområde, der er lukket for kommercielt fiskeri eller høst. Information om åbne og lukkede produktionsområder ses her
  • Vær opmærksom på risikoen for algegifte i produktionsområder, der ikke overvåges. Ofte vil amternes miljøafdelinger kunne give oplysninger om eventuel forekomst af giftige alger. Følg evt. med i dagspressen i dagene op til indsamlingstidspunktet

Selvom der kan være giftige alger tilstede, uden at de forekommer massivt, kan man dog regne med, at risikoen for giftige alger og dermed giftige muslinger falder, hvis vandet har været klart i længere tid.

Når du koger muslinger, så husk altid følgende tommefinger regler:

  • Muslinger, der er åbne inden kogning, skal lukke sig ved et let slag på skallen
  • Muslinger, der ikke lukker tæt, skal kasseres
  • Muslinger, der ikke har åbnet sig under kogningen, skal ligeledes kasseres

Dette siger dog ikke noget om muslingerne indeholder algegifte eller mikrobiologisk forurening, men kun om muslingerne er friske.

Børn elsker at samle, så lad dem bare samle ud over blåmuslinger, hjertemuslinger, store og små sten, knivmusling, sneglehuse samt drivtømmer. Når de så kommer hjem kan de fremstille fabeldyr, male på sten m.m. Se forslag under hobby ideer. 

    kreatit.dk
    11799255