Sen-romansk byggestil år 1150 til 1250
Fantasien starter her

Sen-romansk byggestil år 1150 til 1250

Indførelse af teglbrædinger i midten af 1100-tallet skabte nye muligheder. I starten anvende murstene udelukkende til kirkebyggeri, med efterhånden bredte skikken sig og det resulterede i, at byerne gradvis ændrede udseende.

Ikke nok med udseendet så fandt man dengang frem til, at huse opført af sten og mursten og forsynet med telgtag ikke var så brandfarlige som gamle, gennemtørre træbygninger tækket med strå.

    kreatit.dk
    11716807