​Affald
Fantasien starter her

Titel: Affald

Kategori: Affald.

Beskrivelse: Affald blev engang smidt på store åbne lossepladser. Her på Kreatit.dk kan du læse om hvordan vi gør i dag.Køkkenaffald med mere

Der var engang, at alle byer i Danmark havde åbne lossepladser. Alt affald blev smidt her til stor ulempe for dem som var uheldig at bo tæt på.

Sådan er det gudsketak og lov ikke mere, fordi nogen fandt ud af at affaldsstoffer forurenede vores gode drikkevand.

Hvad er affald

Affald er det vi ikke længer ønsker at bruge, bar smider i skraldespanden.

 • køkkenaffald
 • haveaffald
 • Papir
 • pap
 • glas
 • miljøfarlig affald - affald som er gift for vores grundvand, på grund af nedsivning.
 • plastemballage
 • Metalemballage

Vi henter råstoffer i naturen, forarbejder dem i køkkenet eller til varer på fabrikker. På fabrikkerne så pakker de eksempelvis kødet ind i nogle sorte eller gennemsigtige plastikbakker, og forsejlet med enten en klar plast eller paplåg på eksempelvis alumeringsbakke. Pallevis bliver kørt  ud til butikker. Varerne køber vi nede i den lokale købmand eller brugs. Når vi gør klar til aftensmaden, finder vi alle vare frem. Kødet er som regel i en eller anden form for emballage. Den fjerner vi og smider i skraldespanden som affald. Vi skrælder måske nogle kartofler. Kartoffelskrællet ender også i køkkenskabet under vasken - køkkenaffald. Nede i fryseren finder vi måske en pose frosen grønsager. Det er måske en rest. Så tømmer vi posen, og smider posen i affaldsspanden under køkkenvasken. Vi tilbereder nu maden og spiser dem. Det vi ikke kan spise smider vi i køkkenaffaldsspanden. Det er affald. Inden vi får set os om så få vi fyldt skraldespanden med affald.

Flere former for affald

En almindelig dansk familie har i dag mere end 1 tv, mobiltelefoner, ipad og en eller flere computer. Alt dette kan vi også kalde elektronik. Det er ofte billigere at købe nyt end reparere, når de går i stykker. Viste du at der bliver mere end 1.000 kg affald tilovers, hver gang der bliver produceret en computer. For hver mobiltelefon der fremstilles, bliver der ca. 75 kg afffald til overs.

Det usynlige affald

De 4 mest almindelige metaller forurener jord er bly, cadmium, arsen og kviksølv. Metal tager lang tid om at forsvinde, men hvad værre er, det er at mens metallet forsvinder ganske langsom, så udskiller det noget som ikke kan ses med det blotte øje - altså usynlig affald. Disse giftstoffer forurener vores jord. Faren opstår ved langvarig kontakt, såsom spise frugt og grønsager, der er blevet dyrket i jorden. Følgevirkningen er voldsomt. Eksponering er langsom udvikling og adfærdsmæssig problemer hos børn, angreb på det centrale nervesystem, hud forgiftning, nyre og lever sygdomme, svær hovedpine og hukommelsestab. Hver gang det regner spredes giftstoffer. Det siver i værste tilfælde ned til underjordiske vandløb, slutter sig så til de åbne vandløb og bliver dermed spredt i miles omkreds.

Bæredygtighed

Bæredygtighed betyder, at vi passer på naturens ressourcer og genbruger det vi kan. Vi kan gøre noget for at familien eller husstanden går ind for bæredygtighed. Vi kan blandt andet mindske mængden af vores affald. Derudover kan vi sortere vores affald, så vi kan være med til at så meget som muligt af vores afffald kan blive genbrugt.  

  kreatit.dk
  11788240