Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Engelsk ordbog - forkortelser (erhverv)

Her kan du få en forståelse for nogle af de forkortelser som du finder i ordbogen.

Agr           Landbrug, archaeology
Assur       Forsikringsvæsen, insurance
Astr           Astronomi, astronomy
Bibl           Bibloteksvæsen, libray
Biol           Biologisk, bology
Bogb        Bobinderi, bookbinding
Bot            Botanik, botany
Dial           Dialekt, dialect
Edb          Databehandling, data processing
Elekt         Elektricitet, electricity
Filos         Filosofi, philosophy
Fly            Flyvning, aviation
Fon           Fonetik, phonetics
Frost         Frostvæsen, forestry
Fys           Fysik, physics
Geol         Geologi, geology
Geogr       Geografi, geography
Hist.          Historik, Historical
Jernb        Jernbaneudtryk, railway
Jur            Jura, law
Kem         Kwmi, chemistry
Keram      Keramik, pottery
Litt            Litterært, litteraur, literary, literaure
Mar           Maritimt, søfart, nautical
Mat.          Matematik, mathematics
Med.         Lægevidenskab, medicine
Mek          Mekanik, maskiner, merchanic
Merk         Merkantilt, handel, commerce
Meteorol  Meteorologisk, meteorological
Mil.            Militært, military
Min           Mineralogi, mineralogy
Mus          Musik, music
Myt           Mytologi, mythology
Parl           Parlamentsvæsen, parliamentary
Poet         Digterisk, poetical
Pol            Politik, politics
Pysk         Psykologi, psychology
Radio       Radioudtryk, radio
Rel            Religiøst, religion
Spr           Sprogvidenskab, linguristics
Spøg        Spøgende, jocular
Tandl        tandlægevæsen, dentisty
Teat          Teater, Theatrical
Tekn         Teknik, engineering
Tlf             Telefoni, telepony
Tv             Fjernsyn, televison
Typ           Typografisk, printing term
Zo             Zoologi, zoology
Økon        Økonomi, economics 

 

 

 

Siden er opdateret den 22-10-2020