Engelsk grammatik navneord
Fantasien starter her

Engelsk gramatik - navneord

Her er lidt hjælp til Engelsk grammatik omkring navneord (substantiver).

Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis)

De fleste navneord danner flertal med et S

Eksempel: Ental: room   Flertal: rooms

1. Hvis ordet i forvejen ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, dannes der flertal med -es.:

bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizes

2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer - es i flertal:

tomato - tomatoes, potato - potatoes.

3. Hvis ordet ender på konsonat + y, kommer det til at ende på -ies i flertal:

family - families, baby - babies.

4. En række ord, der ender på -f i ental, får -ves i flertal:

calf- calves, knife - knives

Flere: Half, loaf, life, wife, leaf, sheaf, thief, elf, self, shelt, wolf.

5. En række navneord har helt uregelmæssig flertalsdannelse

child - children, man - men, women - women, goose - geese, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice.

Eksempel på opslag I en ordbog

Engelsk – dansk

Mouse [mauz] (pl mice) mus. (fig) forsagt og tilbageholdende person

(pl mice) – det i parentesen fortæller at mouse hedder mice i flertal.

I got one mouse, but Louis got two mice. (fig) – fig er en forkortelse for figure – en person, en skikkelse.

    kreatit.dk
    11629990