Navneord - Dansk Grammatik
Fantasien starter her

Dansk Grammatik - Navneord

Her på siden kan finde frem til hvad navneord er inden for DANSK GRAMMATIK.Navneord

Navneord eller substantiv.

Navneord er en betegnelse for genstande eller ting, levende væsner, personer eller abstraktioner.

En særlige form for navneord er egennavne (propirer).

De kaldes også for "Fællesnavne".  


Genkendelse

Navneord kan vi sætte en eller et foran ordet.

Navneord kan deles op i 2 køn:

Fælleskøn (n-ord) -  Navneord som vi sætter en foran. En hund, en ferie en lampe

Intetkøn (t-ord) - Navneord som vi sætter et foran. Et æbletræ, et hus

Ordene "en" og "et" er ubestemte kendeord, der kan stå foran et navneord i ubestemt ental.

Bemærk: Der findes navneord som kan stå både i fælleskøn og i intetkøn - Cirkusog meteor


Bøjning af navneord i ental og flertal

Ental

Ubestemt
Bestemt
En uge
Ugen
En blomst Blomsten
Et æble Æblet
Et hus Huset

Flertal
Ubestemt
Bestemt
Flere uger
Alle ugerne
Flere blomster
Alle blomsterne
Flere æbler
Allle æblerne
Flere huse
Alle husene

Nogle navneord ændre form i bøjningen

En and
Anden
Flere ænder
alle enderne
En ko
Koen
Flere køer
Alle køerne

Nogle navneord er enten entalsord eller flertalsord og mangler tit kendeord i ubestemt
Ental
Ental

 Flertal  
Vand

Vandet   
       


   
Navneordsremse:

Alle ting på denne jord, kalder vi for navneord.

    kreatit.dk
    11739957