Roman
Fantasien starter her

Roman

Her på Kreatit.dk finder du et oplæg til hvordan en Romananalyse kan se ud. Roman

Inden vi påbegynder arbejdet med at skrive romananalysen, så er det en god ide at læse romanen.

I modellen tager jeg udgangspunkt i en analyse af en roman eller analyse af et romanuddrag.

Analysen er delt op i følgende faser:

 • Tema
 • Genre
 • Komposition
 • Personer
 • Miljø, tid og sted
 • Fortæller og synsvinkel
 • Fortællerteknik
 • Sprog
 • Fortolkning
 • Perspektivering

Tema

 • Når vi læsere romanen kan vi finde frem et romanens tema og budskab. Det er ikke altid direkte skrevet.
 • Når vi har er færdige med alle de øvrige punkter og herunder også fortolkningen, så kan det være at romanens tema og budskab kommer frem.

 • Genre
 • Når vi starter ud med at analyse af en roman, vil det være en god udgangspunkt at have styr på, hvilken type roman vi analysere.
  • Dannelses -beskriver et individs opvæsk og livsforløb fra barndom til voksenliv og eventuelt død.
  • Udviklings - Minder om dannelsesroman, da den følger en persons udvikling over et helt livsforløb.
  • Kollektiv - Samfundsgruppes udvikling og vilkår i forbindelse med eksempelvis mellemkrigsårene 1920´erne og 1930´erne. Det drejer sig om en bestemt social klasse, en arbejdsplads, et landsbysamfund
  • Historisk -
  • Ungdom
  • Science fiction/ fantasy
  • Modernistisk
  • Postmoderne
  • Krimi
  • Biografisk
 • Komposition
 • Personer
 • Miljø, tid og sted
 • Fortæller og synsvinkel
 • Fortællerteknik
 • Sprog
 • Fortolkning
 • Perspektivering
  • kreatit.dk
   11739948