Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Roman

Når du bliver bed om at lave en analyse af en Roman, så er det for at at skabe en dybere indsigt i romanens tekt. Husk, at du ikke skal bruge alle punkterne, men udvælge det du finder vigtigste punter. Husk at begrunde dine meninger og/eller synspunkter i teksten.

Inden du begynder selve analysen er det en god ide.

Start med!

Denne gang vil jeg gerne at du notere stikord og sidetal samt en retningspunkt ned på et stykke papir.  Evt supplenende med de første 2-3 ord i afsnittet som omhandler stikordet. Bogen skal du kunne aflevere bagefter.

Eksempelvis! så vil jeg skrive personkaraterstik af moren, side 34, øverst, evt. I køkkenet står.

Når du så skal lave en beskrivelse af moderen, så bladre du op på side 34 og finder afsnittet der starter med I køkkenet står....

Forfatter og titel! Hvad hedder forfatteren, og hvad han eller hun også kendt for? Hvilken tid lever forfatteren i. Kender du til andre Romanr af samme person. Hvilken genre tilhører romanen - er det et fantasi verden eller et virkelig verden.

Handling! Giv et resume eller referat af romanen. Husk at nævne hovedperson(er), hans, huns eller deres motiv(er) og udvikling i romanen.

Synsvinkel! Hvilken fortæller er det: 1. person  - jeg eller 3. person - han/hun fortæller?. Indre synsvikel (kender vi til nogle følelser eller tanker.

Tid! Hvor lang tid "varer" handlingen (1 dag, 1 uge, 1 år eller andet). Foregår hanlingen i historisk tid eller anden kendt tidsperiode (fx. under 2. verdenskrig, eller 50´erne)? Er handlingen i kronolosisk eller springende rækkefølge. Datid eller nutid?

Teksten! Sproget (høj eller lav stil), enkelt eller kompliceret ordforråd, billedsprog (metaforer, sammenligninger, symboler) Korte eller lange sætninger. Posetive eller negative undertoner. Få eller mange tillægsord?

Sted/miljø! Foregår handling et fysisk sted? Forgår handlingen i det de riges eller det fattige miljø? Det fysiske sted eller miljø, er det eller de steder, hvor historiens vigtigste begivenheder foregår. Springer handlingen mellem 2 steder eller 2 miljøer, så beskriv begge steder og / eller begge miljøområder. Står de eventuelt i kontrast til hinanden (rig - fattig). Fortæller beskrivelsen af di fysiske miljøer om Romans personer, der befinder sig det eller de steder. Det kan være livssituation eller personlighed. Hvilken stemnin opbygges i gennem hele romanen. Anvender forfatteren mange positive eller negative ladede ord i beskrivelsen af det eller de fysisike miljø?

Personer! Hvem er hovedperson(er). Er der andre - eventuelt biperson(er) med i romanen. Hvem udvikler eller afvikler sig mest? Beskriv personerne ydre kendetign i væremåde, køn, alder, tøj, udseende og opførsel. Personerne indre kendetegn i selopfattelse (selvtillid, selvværd) holdninger, tanker, værdier, væremåde - følelsesmæssige tilstand (humør) - Personlige kendetegn (tålmodig, utålmodig, åben/lukket, aggressiv/passiv etc. ).

Findes der symboler i romanens tekst, som kan forbindes med personernes udvikling? (eksempelvis et æble, osm forbinder med at blive voksen)

Perspektivering (at sætte i sammenhæng med eller at sammenligne med)! Hvilken måde kan det analyseret Roman sammenliges med andre Romanr? Sammenligne eventuelt romanens tema med lignende temaer, som du har fra andre Romanr, film eller billeder.

Fortolkning (mening eller budskab)! Hvilket tema eller emne? Temaet kan være skrevet i korte sætninger eller ord som (krig, kærlighed, krise etc). Budskabet (hvad prøver forfatteren at fortælle os læsere). Hvis temaet er krig - kan budskabet ofte være med til at vi er bevidste om kriges rædsler eller ofre. Hvordan eller er der en sammenhæng med titlen, temaet og budskabet? Hvad er forfatterens eventuelle holdning(er).  

Vurdering (din personlig mening til tekstens tema ellerbudskab, og hvordan det bliver fortalt! Hvordan er dit umiddelbare indtryk af romanen? Blev du fanget af romanen eller er det modsatte? Begrund dit svar - hvorfor? Din vurdering af teksents personer og temaet. Er den eller de særlig interesante, vedkommende, spændende, tankevækkende eller modsat? Begrund dit svar - hvorfor? Har det fået dig til at ændre holdning, efter at have læst romanen?.  

Siden er opdateret den 23-10-2020