Talkryds og tværs
Fantasien starter her

Talkryds og tværs

Gør regnestykkerne færdig ved at sætte de rigtige tal ind i kryds og tværs som er afbilledet.

    kreatit.dk
    11794818