Boligindretning

Ikke kun for syns skøn

Tilbage

Titel: Bygningsreglement for småhuse

Kategori: Bolig - Bygningsreglement - Bygningsreglement for småhuse

Beskrivelse: Her kan du læse noget om de krav bygningsreglementet har af adgangskrav.Bygningsreglementet

Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Din entreprenør eller typehusfirma skal altid udføre arbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav, og der skal altid søges om byggetilladelse hos din kommune på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du laver ændringer på dit hus. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer.

Du skal også være opmærksom på din kommunes lokalplan. Kommunen kan have særlige bestemmelser – f.eks. til tagbelægningen eller hvor stor en procentdel af grunden, der må bebygges.

adgangskrav

Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej fra det fri.

Niveaufri adgang

Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 20 cm langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Bestemmelsen omfatter

Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen. Dørtrin med en højde på maksimalt 2,5 cm accepteres jf. stk. 4.

 

 

Siden er opdateret den 11-08-2023