Boligindretning

Ikke kun for syns skøn

Tilbage

Titel: Naturlig ventilaion

Kategori: Boligindretning - Installationer - Naturlig ventilation

Beskrivelse: Her vil jeg beskrive, hvad vi forstår ved naturlig ventilation.Naturlig ventilation

Naturlig ventilation regulerer bygningens indeklima ved at udnytte de naturlige drivkræfter, der bliver skab af temperaturforskelle mellem ude og inde. Derudover bruger den termiske opdrift i bygningen og vinden omkring boligen.

Luften holdes frisk ved hjælp af kontrolleret luftskifte, som for det meste sker gennem vinduerne i boligen facader og/eller tag. Ventilationen foregår ved at vinduerne åbnes og lukkes automatisk, når naturlig ventilation er afhængig af ude- og indklimaets behov for frisk luft.

De natulige drivkræfter er gratis, og er dermed meget energibesparende i forhold til de trationellle ventilationsløsninger. Det er til glæde både for miljøet og bygningens driftøkonomi.

 

 

 

Siden er opdateret den 11-08-2023