Foto

Bliv en bedre fotograf

Tilbage

Titel: Komposition

Kategori: Foto - Fototeknik

Beskrivelse: Billedkompositionen handler om hvordan billedet er bygget op, og hvordan vi præsentere motivet.Et godt billede komposeres så øjet ledes til det vi ønsker at fortælle med billedet.

Nogle af de klasiske muligheder vi har for at opnå orden, balance og klarhed er som følgende:

Symmetri

For at opretholde symmetri, skal der skabes balance i forhold til de elementer der findes i billedet. Det kan eksempelvis være et spejlbillede.

Verden er fuld af symmetiske former, både naturlige og menneskeskabte.

Symmetri kan virkelig fange blikket, især i situationer, hvor vi ikke forventer det - fx i en menneksmængde.

Du kan også gøre det modsatte at bryde symmetrien, fx ved at placere en person foran en fuldstændig symmetirsk bygning og på den måde skabe spænding og et punkt, blikket kan fokusere på.

Linjer

Linier kan skabe forskellige effekter i billeder. Kælkende linjer giver en fornemmelse for fart eller dramatik. Linjer der forsvinder ind mod et enkelt punkt (horisontlinjen) kan give et billede dybde.

S-kurven vil ofte give et roligt og harmoniske udtryk. En let bugtet linje, der går igennem billedet. Det kan være en strand/vandlink der bugter sig. Det kan være en skovsti der brugter sig.

Når du kigger på et billede, bliver vores blikke naturligt draget af linjer.

Ved at tænke over og tage en aktiv beslutning om , hvor du placerer dine linjer i din koposition, kan du trække beskueren ind i billedet enten mod dit hovedmotiv, eller på en "rejse" gennem billedet.

Der er mange forskellige slags linjer, som fungerer godt, når du skal komponere dit foto fx lige linjer, Diagonale linjer og snoede linjer - og de kan allesammen bruge til at forstræke kompositionen.

Linjer kan giver forskellige effekter:  

Trekantkomposition

Trekantkomposition kan både give en fornemmelse for harmoni og disharmoni.

En trekant der står på en af fladerne giver stilstand og ro i billedet.

En trekant på spidsen giver til gengæld bevægelse og dramatik og med andre ord uro i billedet.

Den gyldne trekant opdeler billedet i 2 store og 2 mindre vinkelrette trekanter.


 

Det gyldne snit eller Tredjedelsreglen

Du har sikkeret hørt om det gyldne snit, og i fotografkredse blander vi ofte det sammen med reglen om tredjedelele.

I grove træk kan vi sige at tredjedelsreglen er en forsimplet version af det gyldne snit.

Det gyldne snit er en formel, der opdeler en linje på tværs af et billede i 2 dele. Dernæst så skal vi dividere længden eller højden med 1,618 for at finde ud af præcis, hvor snittet skal ligge. Men Det tænker jeg at der skal mange billeder og erfaringe til at kunne ramme præcis hver gang. Det kan tænkes at vi efterfølgende kunne beskære billedet så det passer efterfølgende.

Reglen om tredjedele er nemmere at håndtere idet vi blot skal forestille os 2 vandrette  og 2 lodrette linjer, som deler billedet i 9 lige store firkanter.

Fælles for begge regler er, at det vi ønsker at fremhæve skal placeres langs med linjerne eller i skæringspunkterne.
Diagonalakser og midterakser


Højre- og venstrekomposition

Elementer placeret i venstre side af billedet vil være harmoniske, også selvom der ikke er elementer til modvægt i højre side.

Modsat vil et element placeret i højre side af billedet uden modvægt i venstre side, få billedet til at "vælte".

Dermed sagt med andre ord, har vi kun et motiv så SKAL motivet være i den venstre side af billedet.


Cirkelkomposition

En cirkelkomposition giver harmoni og ro i billedet. Cirkelkomposition er god til at lede øje rundt i cirkler til de forskellige elementer i billedet.


Farver


Farver kan noget alt efter hvordan de bliver sat sammen.

Siden er opdateret den 08-08-2023