Rapporter
Fantasien starter her
Print

Titel: Rapporter

Kategori: PROJEKT.

Beskrivelse:Her på KREATIT.DK finder du hjælp til fremstilling af RAPPORTER.

Det at skrive en rapport er mange gangen en anvendelig til bearbejdning af et emnet.Rappporter

Rapporten skal først og fremest have en forside. Den skal have rapportens titel, gerne med en tegning eller et billede af det rapporten omhandler. Derudover skal der stå hvem der har lavet bogen (forfatterens navn).

Indledning

 • Første del af rapoorten skal rumme et titelblad.
 • Indholdsfortegnelse
 • Forord

Hoveddel

 • Indledning
 • Projekttiel og projektest afgrænsning
 • Hovedafsnit - projektest fokosumråd og analysen/diskussionen af projektet
 • konklusion
 • LItteraturliste

Bilag

 • Anvendte software
 • Anvendt terorier
 • Bilagsfortegnelse og bilag
 • Det maksimale antal sider i hoveddelens aftale på forhånd med vejlederen.


   
  kreatit.dk
  11787805