Børnefest

Fødselsdagfest - farver og striber

Tilbage

 

Atomer i udvikling

 

Atomer i udvikling er en børnefestleg. Denne leg er en udskilles leg på lige fod med stopdansen.

 

Materialer:
Der kræves ingen materialer.

Inde/ude:
Denne leg kan både være udendøre og indendøre. Det kræver bare at

Sted:
Ingen særligt sted er påkrævet men ved mange deltager kræver det at et eventuelt lokale kan rumme antallet af deltagere.

Bemærkninger:
Det kan være en fordel at deltagerene hurtigt finder sammen eventuelt 2 og 2. Dem der bliver efterladt tilbage, skal hurtigt finde ud til højre eller venstre side. Her kan de måske finde sammen med andre som er efterladt alene. Løb nu til den samme side hver gang. Lad nu være med at tælle alle deltagerne.

 

Antal: 20-100 stk. Mindst 20 deltagere.

Alder: 6-100 år.

Varighed:
Det afhænger af antallet af deltagere og råberen.

Selve legen:

Det er godt at være mange personer om denne leg. Antallet er ligegyldigt, bare det er mange. Der vælges en råber. Han/hendes opgave er at starte legen ved at råbe atomer. Alle deltager skal nu cirkulere rundt imellem hinanden. Råberen råber på et given tidspunkt  molokyler, og deltagerene finder nu sammen 2 og 2, den som eventuelt er tilbage går ud af legen. Råberen råber nu atomer og alle deltager spredes til alle sider og vrandre imellem hinanden. Så råber Råberen måske 3 molokyler og det er nu deltagerernes opgave at finde sammen 3 og 3.  Dem som ikke kan danne en kæde af 3 må udgå.

 

Det kan da godt være at det i første omgang er muligt at finde sammen 2 og 2, men hvad gør det. Når så Råberen råber 3 molokyler kan det være at der er 2 som må udgå. Hvis det nu er rigtig mange deltager kan det være en fordel at Råberen måske råber 12-molokyler, dermed er der elve som går ud af legen. Det kan også være en fordel at Råberen på skift råber et lige og et ulige antal molokyler.

Siden er opdateret den 16-07-2020