Tovtrækning
Fantasien starter her

Tovtrækning, gammeldags

Tovtrækning er en børnefestleg. Tovtrækning kan foregå på forskellige måder. Til den gammeldags tovtrækning er børnene delt op i 2 eller flere hold.

De 2 første hold stiller sig op over for hinanden på en lang række med ansigter i front mod hinanden. Dernæst bliver et langt tov båret frem og de 2 hold tager fat om torvet. Det kan godt være at børnene skal have hansker på, så ikke børne får brændt deres finger. Dernæst finder du en pind og ligger den på midten af torvet. Nu gælder det så om at trække det andet hold hen forbi pinden.

Der må trækkes, når der er talt til 3. Er der 3 hold skal vinderen dyste mod det ventende hold.

 

    kreatit.dk
    11782248