Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: 66 for 3 spiller er et gammel kortspil

Kategori: Leg og sjov - Spil - Kortspil - 66 for 3

Beskrivelse: Kortspillet 66 for 3 spillere, er også underholdende og spilles ligesom idiot 66.


Antal kort:
Der skal bruges et sæt kort af 24 kort. Es, konge, dame, bonde, 10, 9. 
 

Kortenes værdi

Es - 11 point
10 - 10 point
Konge - 4 point
Dame    - 3 point
Knægt - 2 point
9 - 0 point

Foruden de point, vi får i stikkene;
Der gives også point for meldinger; 20 point for konge og dame i samme farve; 40 point for konge og dame triumf farven.
 

Udgangspunktet

De 3 spillere får hver 6 spillerkort.

Det efterfølgende kort vendes og lægges halvt under den resterende kortbunke. Dette spillekort markere eller fortæller deltagerne hvad der er trumpf- farven.

Er det sådan at der er en spiller som har eller får trumpf 9 på hånden, så må den spillere gerne bytte kortet ud med det kort som lægger på spillebordet.  Men der stilles nogle krav i forbindelse hermed:
1. Spilleren skal have et stik
2. Stå for tur til at spille ud. Det er muligt at foretage ombytningen, inden deltageren spiller ud; ellers må deltageren vente til næste gang det bliver spillerens tur. Deltageren kan risikere at modspilleren har lukket af. 

 

Antal deltager

3 spillere
 

Meldingerne.


Der meldes som i almindelig 66.

Når bunken er brugt op, skifter spillet karakter.
1. Vi kan nu ikke længere melde
2 vi skal bekende farve eller kulør, hvis vi kan
3. Vi skal om muligt stikke. Hvis vi ikke kan bekende, skal vi
4. Om muligt stikke med trumf.


Meldepoint
For den første melding scorer melderen 20 points. Den næste melding (ikke nødvendigvis af samme spiller) giver 40 points, den tredie melding 60 points og den fjerde 80 points.
Spillet kan ikke afbrydes.Der spilles til talonen er opbrugt, og derefter indledes slutspillet. I Idiot-66 er der i slutspillet "stik tvang". Det vil sige, at vi skal stikke, hvis vi kan, og at vi er tvunget til at frumfe, hvis vi ikke kan bekende.
Når spillet er færdigt, tæller begge spillerene deres points, der noteres i regnskabet. et spil består normalt af 10 kortgivninger, og der kan afregnes enten pr. runde (10 spil) eller pr. point i forskel.
I idiot-66 er det afgørende at huske de kort, der kan benyttes til medinger (konger og damer), og i slutspillet at forsøge at forhindre, at modstanderen får meldt.
Det er ikke særlig vigtigt at få afgivet første melding. Den tæller kun 20 points, hvorefter modstanderen får 40 points for næste melding. Melder A 20 points, og B 40 pluds 60 points, opnår B et overskud på 80 points, mens han kun havde scoret 60 (20 pluds 40), hvis A slet ikke havde meldt sit par op.
I indledningen af spillet (hvor der endnu ikke er nogen trumsfarve) kan en spiller med en langfarve ofte styre spillet, og måske tvinge modstanderen til at kaste et eller flere af de vigtige ægteskabskort af.
På dette tidspunkt - og i slutspillet - har de høje kort også stor værdi. I midtspillet, hvor der frit kan trumfes, har de ikke så stor betydning.
Sidder vi med 10 K D i en farve, kan det være en god ide at spille 10´eren ud i håb om at modstanderen stikker med esset. 10´eren frister og et sådant stik tæller jo 21 points (11 + 10) i kortværdi. Fordelen ved dette udspil er, at vi nu har fået kontrol over en farve, hvor vi sidder med en melding. I slutspillet kan den ikke trækkes, og når vi melder farven som trumf, kan modstpilleren ikke stikke (og eventuelt melde højere i en anden farve).
Vi behøver ikke undervejs at holde tal på summen af de erobrede værdikort, men kan koncenterer os om at huske, hvilke kort der er gået. En dygtig 66spiller bør i slutspillet vide hvert eneste kort, som modspilleren sidder med på hånden - det kan dog være svært at huske især 9´eer og knægte.
 

Spillet kan afbrydes på 3 måder

Før bunken er brugt op. Den spiller der afbryder, skal have udspillet og når begge har trukket kort fran bunken på normalt måde, kan den spiller, der vil afbryde spillet, inden han spiller ud.

1. Melde nok. Spillet afsluttes, og vi tæller pointene sammen. Hvis den spiller, der har afbrudt spillet, har mindst 66 point, har han eller hun vundet, uanset om modspilleren har flere point eller ikke; Har spilleren derimod talt forkert og dermed mindre ende 66 point har han eller hun tabt, selv om modparten har endnu mindre point. 

2. Den spiller der vil afbryde spillet kan, idet han spiller ud melder 20 (eller 40), der ikke skal stikkes. Dette forudsætter at han eller hun har meldingen på hånden. Spillet bliver da afbrudt, men den spiller der har meldt, kan tælle disse aidste meldepoint sammen med de allerede opnåede point og skal tilsammen have mindst 66 point.

3. Den spiller der afbryder, spillet kan lukke ved at vende trumfkortet og lægge det med billedsiden nedad over bunken.  I så fald spiller vi spillet til ende med de 6 kort, hver spiller har på hånden, og bunkens kort går helt ud af spillet. Hvis der lukkes skal der følges de samme regler som ovenstående. Der skal bekendes farve eller kulør, og stikkes, hvis stikkes kan. Den der har lukket skal have flest point, og mindst 66 for at vinde.

Forskellen

Dette spille på nøjagtig samme måde som idiot66. Hver spiller for sig, og har altså 2 modspillere.

Den spiller der har flest point, vinder, selv om han eller hun ikke har fået 66 point og får betaling efter de almindelige regler.

Det kan også spilles som et oversidderspil efter reglerne for almindelig 66. Kortgiveren får ikke kort, men han vinder lige så mange jetons, som vinderen af spillet. Når en spiller når op på en gevinst på 7 jetons (uddelt fra en fælles kasse) har han eller hun vundet. Vi kan  dog ikke vinde hele spillet som kortgiver (hvor vi får foræret sin gevinst i jeton. Først når (hvis) denne spiller vinder et spil, er han eller hun endelig vinder af runden.

Siden er opdateret den 12-01-2023