Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: 66 et et gammel kortspil for 2 spillere

Kategori: Leg og sjov - Spil - Kortspil - 66

Beskrivelse: 66 er et kortspil, som du anvender et almindeligt spillekort. Her finder du reglerne for spillet 66.

Antal kort:

Der skal bruges et sæt kort af 24 kort. Es, konge, dame, bonde, 10, 9. 

Antal deltager

Det kan spilles af min. 2 og max 5 spiller pr. sæt kort. Det vil sige har flere lyst til at være med til at spille Olsen er det nok bedst at anvende 2 sæt kort. Det vil jeg ikke lige frem anbefale, da omgangene vil blive temmelig lange.

Kort og deres pointværdi

Es 11
Konge 4
Dame 3
Knægt 2
10 10
9  0

Samtlige kort har i alt 120 point.

Sidste stik 10 point.

Hvis et stik eks indeholder: Klør es, klør konge, klør bonde og klør ni, har det en værdi af: 11 + 4+ 2 + 0 = 17 points.

Der er ialt 130 points at kæmpe om: Væridkort plus sidste stik. Spillets navn har sin forklaring i summen. 66 point er netop 1 point mere end halvdelen af de samlede points, der kæmpes om. (ud over eventuelle meldinger).

Meldepoint

Konge og dame i trumf 40 point

Konge og dame ikke trumf 20 point

 
Spillet

Det gælder så om få 66 point eller derover. Den spiller der har tabt skal have mindst 33 points (janfri). Hvis spilleren derimod ikke opnår 33 points, er han (jan) og må betale ekstra til vinderen, Hvis han derimod ikke opnår nogle point, må han yde endnu mere til sejrherren.

Udover de nævnte stikpoints forekommer der meldepoints.

Kortgivningen:

Den der trækker det højeste kort, giver kortene. Han eller hun blander og forhånden tager af. Det vil sige at kortgiveren blander alle kortene. Efterfølgende så lægger han eller hun alle kortende i en stak foran forhåndet, som der den som sidder til venstre for kortgiveren. Det er ham eller hende der skal spille ud, og dermed starte spillet. Når han eller hun modtager kortene fra kortgiveren, så er det op til ham eller hende om at dele bunken op i 2. Hvortil den øvester stak spillekort nu efterfølgende vil endei bunden af hele spillekortene. Så vil kortgiveren dele spillekortene ud efterfølgende. Det vil sige at når forhånden først har taget af, så skal kortene ikke blandes mere. 
Kortene gives 3 spillekort ad gangen til hver spiller har fået 6 kort. Derefer vendes det næste kort og placeres åbent på bordet. Dette kort angiver trumffarven. De resteerende kort lægges som bunken på tværs hen over den vendte trumf.

Den, der vil melde, skal

1. samtidig have en konge og dame i samme farve på hånden.

2. I forvejen have mindst et stik hjemme.

3. Have udspillet.

Når han spiller ud, spiller han melderkortene ud og viser det andet idet han siger (40) eller (20). Hvis han regner med at få stikket hjem spiller han kongen ud først, i modsat fald damen, der jo giver et stikpoint mindre end kongen. Og spilleren må nu, hvad enten han hjemfører stikket eller ej, lægge de meldte points til sine øvrige.

Det er nødvendigt at tælle sine egne (og helst også modstanderens) point sammen, efterhånden som man erhverver dem.

Formålet

At melde kombinationer (ægteskaber) op og vinde værdikort i spillet. Spilleren, der føst når 66 point har vundet.

Ægteskaber

Kun ægteskaber - det vil sige konge-dame i samme farve giver points. Et ægteskab (par) i trumf giver 40 points og par i de øvrige farver 20 points.

I spillet giver alle kort med undtagelse af 9´erne points, når de vindes i stik.

Spillet

Forhånden spiller første stik, og kortgiveren skal lægge et kort til. Der skal ikke bekendes kulør. Den højeste trumf eller den høeste kort i den udspillede farve vinder stikket og tager de to kort hjem. De vundne kort pladceres foran spillleren med billedsiden nedad. Derefter trækker begge spiller (vinderen først) et kort øverst fra talonen, så de igen begge har 6 kort på hånden. Vinderen af første stik spiller ud til det næste.

Meldinger kan kun foretages af en spiller, der skal spille ud. Meldingen foretages ved at spilleren spiller damen ud i den farve, hvor han vil melde et par. Samtidig med meldingen (udspillet af damen) bliver han godskrevet de points, som melding er værd. Han behøver altså ikke at vinde stikket for at få points. Eneste udtagelse fra denne regels er en melding i 1. stik. Hvis forhånden spiller en dame ud og melder, så får han kun points, hvis han vinder dette stik eller et stik senere i spillet. Får han slet ikke stik, så slettes disse point igen.

Under spillet skal der, så længe der er kort i talonen, ikke bekendes kulør og der er ingen stiktvang. Man kan frit kaste af i andre farver og frit trumfe.

Når talonen er trukket igennem og de stidste to kort trækkes, ændres reglerne. Der skal nu bekendes farve, men kan man ikke bekende, må man frit kaste en anden farve eller trumfe.

I slutspillet er det fortsat tilladet at melde par op.

Spilleren med trumf 9 på hånden kan udbytte dette dkort med den vendte trumf på bordet. Det kan dog kun ske, når spilleren er i tur (har vundet stik).HVis den vendte trumf ikke er blevet udskiftet, tilfalder kortet (der altså ofte er trumf 9), spilleren der skal trække det sidste kort i talonen.

Spilleråd

Det er meget afgørende, at spillerne undervejs opmærksomt følger, hvilket kort der går, så de i slutspillet nøjagtigt ved, hvad modstanderen sidder med på hånden. Det gælder nu om at forhindre modstanderen i at få meldt feventuelle par op.

Da der i slutspilet skal bekendes kulør, er det muligt at trække meldinger fra ham (tvinge ham til at bekende med damen eller kongen). Meldinger tæller kun, når damen spilles ud - ikke når man bekender eller stikker med et af kortene i parret.

I slutspillet drejer kanpen sig desuden om sidste stik, der tæller 10 points. Dette stik er ofte afgørende for udfaldet af spillet.

Undervejs er det nødvendigt, at man holder nøje kontrol med, hvormange værdikort man har erobret. Her er esserne og 10´erne klar de vigtigste, idet disse otte kort tæller ikke mindre end 84 ud af de 120 points, der kæmpes om. Da vi frit kan trumfe, bør vi hovedsagelig forsøge at få disse kort hjem ved at stikke modstanderens mindre kort.

Husk hele tide, at det ikke er nok at score flest points. Vi skal sørge for at få lkket, så snart vi har de 66 points, idet modstanderen kan vinde ved at lukke, når han eller hun opnår 66 points (selv om den anden har scoret mere).

Vinder

Den spiller, der først når 66 points har vundet. Når en spiller mener, at han har nået de 66 point, afbryder han spillet. Pointstillingen konrolleres, og har spilleren de nødvendige 66 points, er han eller hun spilelts vinder (også hvis modstanderen har scoret flere points). Har spilleren ikke 66 points har han tabt.

Det er nødvendigtt undervejs meget nøje at følge sin egen score (summen af de eroberede værdikort), idet kun værdien af meldeinger må skrives ned.

Lukket talon:

En spiller i tur kan - både før og efter at der er trukket fra talonene - lukke talonen. Det betyder, at der ikke må trækkes flere kort (resten af kortene udgår), og spillerne skal spille spillet færdigt med de kort, som der er på hånden. En spiller markerer lukningen af talonen ved at vende den opslåede trumf med billedsiden nedad.

Når talonen er lukket, indledes slutspilelt efter de almindelige regler. Der skal nu bekendes kulør, men der må fortsat melddes par op, og trumf 9 må fortsat udskiftes med den opslåede (men nu vendte) trumf på bordet. Spillet spilles nu færdigt, og har spilleren, der lukkede talonen, efter spillet opnået 66 points, er han eller hun vinderen.

Regnskab

For et vundet spil modtages 1 jeton, men har modstanden scoret under 33 points, øges gevinsten til 2. Har modstanderen slet ikke taget stik er gevinsten 3 jetons.

Hvis spillet spilles til ende, afregnes der efter samme regler, men har begge spillere opnået 66 points eller derover, er spillet uafgjort. Ingen af spillerene er da vindere og indsatsen i næste spil øges med 1 jeton.

Hvis en spiller standser spillet uden at have opnået 66 points, skal han betale 2 jetons. Hvis en spiller, der lukker talonen, ikke opnår 66 points, skal han betale 3 jetons. 

Regler for staffebestemmelser

Regler og staffebestemmelser er nogenlunde de samme, som gælder for 2mands- pinchole
Der må selvfølgelig tages hensyn te, at vi i pinochle spiller med 32 kort.

Vise kort. Hvis giveren viser 1 eller flere kort af forhåndens kort eller kort fra bunken, mens han giver, kan forhånden kræve omgivninge. Der gives om al den samme spiller. Fårhånden kan dog også lade korgivningen gælde.

Forkert antal kort. Har en spiller for få kort, og opdages dette inden der er spillet ud til første stik, kan forhånden enten kræve at der gives om, eller at den ufuldsændige hånd kompletteres (midster de kort der er for meget). Har en spiller for mange eller for få kort, og opdages dette inden udspillet til første stik, skal der gives om. Hvis han eller hun har for få kort, kan han eller hun trække 2 kort fra bunken, når det bliver hans eller hendes tur.

2 kort i stedet for 1. Trække en spiller ved en fejl 2 kort i stedet for 1 kort. Så skal han eller hun ikke trække kort næste gang det bliver spillerens tur.

Glemme at trække 1 kort. Undlader en spiller at trække et kort, når det er hans eller hendes tur, skal der trækkes 2 kort næste gang.

Forkerte meldinger. Lægger en spiller en forkert melding op, f.eks 3 konger, og en knægt, når harn melder 80 konger, skal disse kort blive liggende på spillebordet, man han får ingen point. Næste gang han ellerhun tager et stik hjem, kan han eller hun rette meldingen til det rigtige.

Kulørt svigt. Svigter en spiller kulør, får an ingen point for de krt, han har taget hjem i den kortgivning.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 12-01-2023