Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: 7-kabalen - spilleregler til hvordan jeg lægger en 7-kabale.

Kategori: Leg og sjov - Kabaler - 7 kabalen

Beskrivelse: Leder du efter spilleregler for 7-kabalen? Find dem her på Kreatit.dk blandt andre kabler i alfabetisk orden.

Forbrug

1 sæt almindelig spillekort uden joker.
 

Udgangspunktet

Som udgangspunkt laves der 7 stakke ved siden af hinanden. Startende fra venstre består den første stak af 1 kort med billedside opad. Den næste af 2 kort, og så fremdeles, indtil den 7 stak, der er på 7 kort. Alle de øvrige kortene vender med billedsiden nedad, undtagen det øverste kort i hver bunke, som har billedsiden opad.


Formålet

Målet i syvkabale er at samle kortene i 4 separate bunker fra es til konge.

Kabalen er gået op, hvis alle kortene bliver samlet i 4 separate bunker fra es til konge i hver deres kulør (ruder, spar, hjerter og klør).

Hvordan får jeg kabalen til at gå op?

Spillebordet bliver under arbejdet med kabalen delt op i 2. Øverst er der en usynlig plads til Es-stakke. Nederst er der "pakkebordet". Det er her selve kabalen bliver opbygget.
Kabalen går op. Hvis Kortene bliver samlet i 4 separate bunker eller stakke fra es til konge, hver sin kulør (ruder, klør, spar og hjerter).
 

Arbejdsområdet bliver delt op i 2

 

De 4 es-stakke

De 4 es-stakke område er tomt og nærmest usynligt til at starte med.
Når der fremkommer et es, så bliver den eller de esser lagt op i dette område efterhånden som de fremkommer.
Opbygning: Her bliver esserne bygget op fra es til konge i de 4 separate bunker eller stakke i hver sin kulør (ruder, klør, spar og hjerter).
 

Pakkeområdet

Pakkeområdet er det område som har udgangspunktet fra starten (de 7 stakke).
Det består fra udgangspunktet af 7 åbne kort med billedsiden opad og 21 lukkede kort med billedsiden nedad.
Opbygning: Her bygger vi kortene op fra konge til es. Men stakke opbygges skiftevis røde og sorte kulør. (Røde kulør = ruder og hjerter) (sorte kulør = klør og spar)
 

De resterende åbne spillekort

Når vi har lagt kabalen op med spillekortene i pakkeområdet, så vil der være nogle resterende spillekort tilbage. Disse spillekort skal ses som åbne hjælpe spillekort. Det vil sige at de kan til en hver tid hjælpe med at få kabalen til at gå op. 
 

Kabaleregler

For at kan få en hvilken som helst kabale til at gå op så er der nogle kabaleregler. Det er nogle regler som skal bruges for at kunne få kabalerne til at gå op.

1. regel - esserne. Hver gang du finde eller et es bliver frigjort, så må du tage og lægge det op i De 4 es-stakke område over Pakkeområdet.
2. regel - 4 es-stakke område - opbygning. I de 4 es-stakke område så er opbygningen stigende rækkefølge fra es til konge. Her SKAL du bekende kulør. Ruder es, ruder 2, ruder 3 osv. Spar es, spar 2, spar 3 osv. Klør es, klør 2, klør 3 osv. Spar es, spar 2, spar 3 osv. 
3. regel - kongereglen. Får vi frigjort et stak. Det vil sige at der opstår et tomt stakområde i pakkeområdet. Så må vi lægge eller flytte en konge op på denne plads. Kongen kan enten findes blandt de åbne kort i pakkeområdet eller blandt de resterende åbne kort.
4. regel - pakkeområde - opbygning. Opbygning i pakkeområdet er faldende rækkefølge fra konge til es. Her skal du lægge dem i faldende rækkefølge rød spillekort, sort spillekort eller sort spillekort, rød spillekort. Det vil sige Ruder konge eller hjerte konge, spar dame eller klør dame, ruder knægt eller hjerter knægt osv. ned til es. Spar konge eller Klør konge, hjerter dame eller ruder dame, spar knægt eller klør knægt osv.
5. regel - pakkeområde - ophæve de lukkede spillekort. De lukkede spillekort er de spillekort, som vender med billedsiden nedad. Disse spillekort kan vi under opbygning få vendt og dermed ændre status fra lukkede spillekort til åbne og brugbare spillespillekort. Når vi i pakkeområdet får flyttet det øverste åbne spillekort i en stak, så kan vi da vende det lukkede spillekort rundt, som nu lægger først for. Så det nu bliver stakkes næste åbne spillekort.   
6. regel - De resterende åbne spillekort. De resterende åbne spillekort kan til en hver tid anvendes, som hjælp til at få kabalen til at gå op. De resterende åbne kort kan anvendes både i pakke-området og i es-stakke området.
7. regel - Pakkeområde - kædeforbindelse. I pakkeområdet bygger vi en rækkefølge op fra konge til es i faldende rækkefølge. Se regel nr. 4. Denne rækkefølge vil gennem hele opbygningsfasen være kædedannelse. Når vi har lagt et kort enten rød spillekort på et sort spillekort eller et sort spillekort på et rødt spillekort har vi dermed dannet en kædeforbindelse.
8. regel - Pakkeområde - de 7 små kædeforbindelser. Når vi lægger spillekortene op til 7-kabalen, så har vi fra udgangspunkt 7 stakke med hver sit åbne spillekort. Dette åbne spillekort starten en ny lille kædedannelse. Dette spillekort vil fra starten være øverste værdi i enhver af de 7 kædedannelser med faldende værdi. Se regel nr. 4 skal overholdelse ved opbygning af kædeforbindelser.  
8. regel - Pakkeområde - brydning af kædeforbindelse. Det er muligt at bryde den låste kædeforbindelsen i pakkeområdet fra nederste spillekort og dermed det spillekort med laveste værdi i kædeforbindelsen.
9. regel - Pakkeområde - flytning af en rækkefølge eller kædeforbindelse. Du kan flytte en rækkefølge eller en kædeforbindelse, ved at tage fat i kædeforbindelsen i det øverste og dermed det højeste værdi i kædeforbindelsen. Når du har fat i den højeste værdi i kædeforbindelse, så kan du flytte denne hen til den laveste værdi af en anden kædeforbindelse. Hvis regel nr. 4 forsat er godkendt så vil sammensætning af de 2 kædeforbindelser efterfølgende danne en samlet ny kædeforbindelse.
 

 
  

Siden er opdateret den 29-12-2022