Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: Bedstemor med slaw i! Spilleregler for kortspillet af samme navn.

Kategori: Leg og sjov - Spil - Kortspil - Bedstemor med slaw i

Beskriveles: Søger du spillereglerne for kortspillet - "Bedstemor med slaw i" finder du på Kreatit.dk i en alfabetisk oversigt blandt diverse spilleregler for kortspil.

Bedstemor med slaw i
Antal deltager

2-4 deltager til 1 sæt spillekort
6 -8 deltager for 2 sæt spillekort
10-12 deltager for 3 sæt spillekort
Det er også muligt at uddele et helt sæt spillekort pr deltager, når kortenes bagside er forskellige farver eller udseende. Hvis hver deltager får et sæt spillekort pr. deltager, så er det vigtigt at hver sæt spillekort er af samme værdi. Det vil sige hvis deltagerne kun ønsker 26 stk. spillekort og ikke 52 eller evt. et mindre antal kort. Så er det vigtigt at hver spiller eksempelvis har ruderne fra 1-konge og hjerterne fra 1-konge, eller sparerne fra 1-konge og klørene fra 1-konge. Det skal være sådan at der er lige mange chancer for at alle deltager kan trække det samme værdi af spillekort. 
2-12 terninger
 

Antal kort

1-3 sæt spillekort alt efter antallet af deltagere. 
 

Kortenes værdi

Kortenes værdi er uden betydning. 
 

Udgangspunktet

Hver deltager vælger en farve fra hver sæt spillekort. Farven er ruder, klør, spar eller hjerter. 
Hver deltager blander kortene og lægger dem i en bunken på bordet foran hver deltager med billedesiden nedad. 
 

Spillet

Inden spillet starter så bliver alle deltagerne ening om hvor mange omgange der skal spilles. Jeg tænker 39 omgange eller bunken vendes 3 gange. 
Yngste spiller starter spillet ved at råbe "Nu!". "Nu!" betyder at alle deltager vender øverste spillekort på en gang. 
Vending af spillekort! Alle vender på samtidig med billedsiden væk fra sig selv. Dermed er der ingen som kan snyde og se kortet før alle andre. Det første kort vendes og lægges ned på bordet over den private bunke, så alle kan se kortene. 
Bedstemor med slawi! Den spiller der først for øje på 2, 3 eller 4 ens kort, skal banke i bordet. Den som først banker i bordet, tager stikket hjem og lægger kortene i en bunke ved siden af sin egen bunke. 
Spilleren som har vundet et stik, starter en ny omgang ved at sige "Nu!". Sådan forsætter det for hver kort i bunken.
Bank uden Bedstemor med slawi! Det bliver banket i bordet, uden at der er 2 ens kort på bordet, får han eller hun 1 straftpoint. Disse straffepoint vil blive fratruget det endelige regnstykke. Max 6 strafpoint. Hvis en spiller får en tildelt 1 strafpoint, så bliver der lagt en terning foran spilleren, som viser 1. Hvis så den samme spiller gentage med at slå i borden uden grund at der er 2 ens og dermed igen får tildelt et strafpoint, så vil terningen blive drejet om på 2-tallet. 
Jeg forslår der gives point for hver gang for hver stik. Ellers kan det måske være svært at holde øje med strafpointene. 
Point! Den spiller som har flest kort, efter 1 runde får 6 point, den næst flest får 4 point og den 3 flest får 2 point. De øvrige deltagere for 0 point. Har en spiller 1 eller flere strafpoint så vil de strafpoint trækkes fra eventulet vinderen.  
Når bunden af sin egen bunkent er nået, så blander alle "egne kort" resterende kort påny.   
Nu start

Siden er opdateret den 29-12-2022