Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: Elastikhop
 

Beskrivelse: Elastikhop går i sin enkelthed ud på at 2 børn stå for med en stor elastik rundt om begge ben. Husk at elastikken skal være stram.

 

De øvrige børn stiller sig på en række efter hinanden. Den forreste begynder og de andre gentager det den foreste har gjort. Bliver der lavet fejl, skal barnet bytte plads med en af dem der holder elastikken.

Forslag til hop:
1. gang = spring over alle elastikker.
2. gang = hop en gang i midten.
3. gang = hop med begge ben på hver side af elastikken.
4. gang = hop på hver side af første eletik med samlet ben i midten, hop på hver side af det andet elastik.
5. gang = hop på hver side af første elastik, hop over til den anden elastik gentag 2 gange.
6. gang = hop med et ben på hver side af første elastik, hop over til den anden elastik, hop med benene på ydersiden af hele elastikken og gentag de første hop.
 
Hvis alle klare hoppene fra 1 til 6 kan de eventuelt hæve elastikken eller også kan I prøve at få udgangspunktet til at ligne det elastik vi har på hånden.
 
Dermed har børnene nogle flere huller at hoppe over eller ned i. I stedet for 2 snorer med en stor afstand så har vi her måske en noget mindre afstand men med 4 snore hvoraf de to midterste er krydsende og kan danne 4 andre huller.
 
Derudover synes jeg også at jeg kan huske at der nogle gange at de startede omgangen med at trække den længste elastiksnor over til den sig selv med hælen og dernæst hoppe over alle snore.
 
Det er også fint at finde på noget nyt selv efter at de første 6 omgange er blevet for kedeligt. Husk blot på at 1. person i rækken ligger ud og de næste skal lege kongens efterfølger. Det er vigtig at alle er med på reglerne og at alle skal kunne have en relistisk chance for at kunne gentage det som den 1. har gjort.

En ande måde hvorpå at legen kan fornyes på kan være at kombinere 2 spring til 1 spring. Så er det vigtig at 1. person fortæller når vedkommende er færdig.
 
God fornøjelse

Siden er opdateret den 01-01-2023