Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Idiot 66

Idiot 66 er den mest underholdende og mest udbredte form for 66. Kortgiveren og kortene er som i almindelig 66, men der vendes ikke nogen triumf op.

Antal kort:

 

Der skal bruges et sæt kort af 24 kort. Es, konge, dame, bonde, 10, 9. 

 

 

 

Antal deltager

 

 Det kan spilles af min. 2 og max 5 spiller pr. sæt kort. Det vil sige har flere lyst til at være med til at spille Olsen er det nok bedst at anvende 2 sæt kort. Det vil jeg ikke lige frem anbefale, da omgangene vil blive temmelig lang.

 

 

 Meldepoint

 

For den første melding scorer melderen 20 points. Den næste melding (ikke nødvendigvis af samme spiller) giver 40 points, den tredie melding 60 points og den fjerde 80 points.

Spillet kan ikke afbrydes.Der spilles til talonen er opbrugt, og derefter indledes slutspillet. I Idiot-66 er der i slutspillet "stik tvang". Det vil sige, at vi skal stikke, hvis vi kan, og at vi er tvunget til at frumfe, hvis vi ikke kan bekende.

Når spillet er færdigt, tæller begge spillerene deres points, der noteres i regnskabet. et spil består normalt af 10 kortgivninger, og der kan afregnes enten pr. runde (10 spil) eller pr. point i forskel.

I idiot-66 er det afgørende at huske de kort, der kan benyttes til medinger (konger og damer), og i slutspillet at forsøge at forhindre, at modstanderen får meldt.

Det er ikke særlig vigtigt at få afgivet første melding. Den tæller kun 20 points, hvorefter modstanderen får 40 points for næste melding. Melder A 20 points, og B 40 pluds 60 points, opnår B et overskud på 80 points, mens han kun havde scoret 60 (20 pluds 40), hvis A slet ikke havde meldt sit par op.

I indledningen af spillet (hvor der endnu ikke er nogen trumsfarve) kan en spiller med en langfarve ofte styre spillet, og måske tvinge modstanderen til at kaste et eller flere af de vigtige ægteskabskort af.

På dette tidspunkt - og i slutspillet - har de høje kort også stor værdi. I midtspillet, hvor der frit kan trumfes, har de ikke så stor betydning.

Sidder vi med 10 K D i en farve, kan det være en god ide at spille 10´eren ud i håb om at modstanderen stikker med esset. 10´eren frister og et sådant stik tæller jo 21 points (11 + 10) i kortværdi. Fordelen ved dette udspil er, at vi nu har fået kontrol over en farve, hvor vi sidder med en melding. I slutspillet kan den ikke trækkes, og når vi melder farven som trumf, kan modstpilleren ikke stikke (og eventuelt melde højere i en anden farve).

Vi behøver ikke undervejs at holde tal på summen af de erobrede værdikort, men kan koncenterer os om at huske, hvilke kort der er gået. En dygtig 66spiller bør i slutspillet vide hvert eneste kort, som modspilleren sidder med på hånden - det kan dog være svært at huske især 9´eer og knægte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 12-06-2020