Leg og sjov

Skal vi lege

Tilbage

Titel: Pyramide-kabalen - Spilleregler til hvordan kabalen lægges. 

Kategori: Leg og sjov - Kabaler - Pyramide kabalen

Beskrivelse: Søger du spilleregler for pyramide kabalen? Spillereglerne på pyramide kabalen finder du her på Kreatit.dk sammen med andre kabler i alfabetisk orden.

Antal deltagere

Som udgangspunkt så kun 1 deltager, men der er ingen der siger noget til at der kan være flere om kabalen. 

Forbrug

Et sæt almindelig spillekort uden joker. 

Udgangspunktet

Bordet er delt op i tre områder. 
Bunken findes i øverste venstre hjørne og indeholder alle de kort, som endnu ikke er i spil. Alle kortene med billedesiden nedad. 
Pyramiden er centralt placeret på spillebordet, og indeholder 28 kort bygget op i en pyramide  med et spillekort på toppen, to spillekort i rækken under. Halvdelen af spillekortende overlapper den eller de foregående spillekort. For hver række lægge vi efterfølgende 1 ekstra spillekort og så fremdeles indtil de syv kort i nedereste række. De nederste kort i Pyramiden ligger frit tilgængelige, mens spillekortene over bliver frie eftersom spilles går fremover. 
Elimineringsbunken - øverst til højre som er i friplads til at starte med. Her lægges alle de spillekort som elimineres fra spillet. Det vil sige at vi selvfølgelig i starten ikke har nogen spillekort her. 

Formålet

Alle spillekortene fra pyramiden skal elimineres og ende oppe øverst til højre. 

Hvordan får jeg kabalen til at gå op?

1.Det er kun tilladt af fjerne spillekort er lægger i friposition. Det vil sig at de er frit tilgængeligt uden overlapning. 1. række konge, 5´er, 2´er, 4´er, 6´er, 3´er og en 8´er. 
2.Du fjerne spillekortene 2 og 2. Spillekortene skal tilsammen have en værdien 13. Spillekortenes farve (Ruder, Klør, Spar og Hjerter) har ingen betydning. 
3. Start med at fjerne kongen.  
4. 5´eren lægges ovenpå 8´eren og fjernes fra række 7 i de frilagte og spilleklar spillekort. 
5. I dette tilfælde bliver der en 3´er fritlagt i række 6. I Række 7 består af 2´er, 4´er, 6´er og 3´er. Ingen spillekort af disse er muligt at fjerne. Så vender vi og kikker på det øverste kort i bunken. Her bliver en knægt frit tilgængeligt. Den fjerner vi sammen med 2´eren i række 7. En 4´er i række 6 er nu blevet frigivet. 
6. Vi starter med at vende øverste kort i bunken - en 7´er. Nu ser billedet sådan ud. I række 7 har vi 4´er, 6´er og 3´er. I række 6 har vi 3´er og 4´er. 7´eren i bunken fjerne vi sammen med 6´eren i række 7.
7. Vi starter med at vende øverste kort i bunken - en 9´er. Nu ser billedet sådan ud. I række 7 har vi tilbage 4´er og 3´er. Række 6 har vi 3´er og 4´er. Vi fjerne nu 9´eren i bunken med 4´eren i række 7. 
8. Vi starter med at vende øverste kort i bunken - en Es. Nu ser billedet sådan ud. 7. række har vi nu kun en 3´er tilbage, som blokere for 2 spillekort i række 6. I række 6 har vi 3´er, 4´er, kong, 9´er. Vi fjerne kongen i række 6. Dernæst kan vi fjerne 4´er og 9´er i række 6. Da vi kort bliver 2 kort frigjort i række 5. 
9. Vi starter lige med at se hvordan billedet ser ud. Række 7 består stadig af 3´er. Række 6 består af 3´er. Række 5 består af konge og et es som alle er frigivet. Vi fjerner kongen i række 5.  
10. Nu tager vi øverste kort i bunken og lægge det til 2 . position til højre for bunken. Det vil sige at vi nu har mulighed for at bruge et es og det næste kort i bunken 4´er. 7. række - 3´er, 6. række - 3´er, 5. række - es. Ingen muligheder. 
11. Nu bliver øverste kort i bunken 4´eren lagt oven på esset ved 2. position til højre for bunken. Det fiigiver dermed en 10´er, og 4´er ved bunken. 7. række - 3´er, 6. række - 3´er, 5. række - es. Vi fjerne nu 10´eren fra bunken med 3´eren i række 7. 
12. Billede ser nu sådan ud. Bunken består nu af 1. position - 3´er, 2. position - 4´er. Række 7 - eksistere ikke. Række 6 - 3´er, 10´er og 5´er. Række 5 - es. I række 6. fjerner vi 3´eren med 10´eren. 
13. Billedet ser nu sådan ud. Bunken består nu af 1. position - 3´er, 2. position - 4´er. Række 6 - 5´er. Række 5 - 6´er, es, konge. Vi fjerne kongen i række 5. 
14. Bunken - vi lægger nu 3´eren oven på 4´eren - dermed frigiver vi en dame. Række 6 - 5´er. Række 5 - 6´er, es. Vi fjerner esset i række 5 med damen i bunken. 
15. Bunken - 1. position - dame og 2. position 3´eren. Billedet ser nu sådan ud Række 6 - 5´er. Række 5 - 6´er. Række 4 - es, 2´er. Vi fjerner esset i række 4 med damen i bunken. 
16. Bunken - 1. position - 7´er og 2. position 3´er. Billedet ser nu sådan ud. Række 6 - 5´er. Række 5 - 6´er. Række 4 - es, 2´er. Vi fjerner 6´eren i række 5 med 7´eren i bunken. Dernæst fjerner vi 8´eren som nu er frilagt i række 4 med 5´eren i række 6.
17. Bunken - 1. position - 4´er og 2. position 3´er. Billede ser nu sådan ud. Række 5 - 9´er. Række 5 - 9´er. Række 4 - 2´er og række 3 - 4´er. Vi fjerner 9´eren i række 5 med 4´eren i række 3. Dernæst så fjerne vi i række 4 - 2´eren med knægten ligeledes i række 4, som lige er blevet frigivet. Dermed har vi nu kun 3 rækker tilbage. 
18. Bunken - 1. position - 6´er og 2. position - 3´er. Billedet ser nu sådan ud Række 3 - 10´er, 7´er. Vi fjerne nu 10´eren i Række 3 med 3´eren i bunken. Dernæst fjerner vi 7´eren i række 3 med 6´eren i Række 2, som lige er blevet frigivet.  
19. Bunken - 1. position - 2´er og 2. position - 4´er. Billedet ser nu sådan ud. 2 rækker er der nu tilbage. Række 2 - knægt. Række 1 er ikke frigivet endnu. Knægten i række 2 fjerner vi med 2´eren i bunken. 
20. Bunken - 1. position - es og 2. position - 4´er. Billedet ser nu sådan ud. 1 kort er nu tilbage i række 1 og det kort er en dame. Heldigvis så er det kort vi har tilbage i bunken et es. Vi fjerne sidste spillekort med esset i bunken og kabalen er gået op.   

Kabaleregler

1.Start med at kikke på de 7 nederste spillekort i pyramiden. 
2. Er der nogen konger - så fjernes alle kongerne. 
3. Dernæst fjerne vi spillekortene som 2 og 2 har sammenlagt værdien 13 indtil vi ikke kan mere.
4. Nu tager vi bunken i brug. Det vil sige at vi vender nu øverste kort i bunken af spillekort. Værdien af det kort har vi nu mulighed for at fjerne sammen med et af de frigivne spillekort. Vigtigt at de tilsammen har værdien 13. Lige så snart at vi har brugt øverste kort i bunken, vender vi så næste kort i bunken er klar til eventuel brugt i næste runde. 
5. For at kunne få frigjort et spillekort i rækken ovenover, så skal der minimum fjernes 2 spillekort. 

Kabalen er gået op


Pyramide kabale er en meget enkel kastekabale, der dog kun ganske sjældent går op. Målet er at eliminere alle kortene i både Pyramiden og i Bunken. 

 

Siden er opdateret den 29-12-2022