Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Almindingen-Paradisbakkerne er blandt de største skove i Danmark naturligvis et besøg værd

Kategori: Oplevelser - Attraktioner - Største skove i Danmark - Almindingen-Pardisbakkerne

Beskrivelse: Søger du information forud før et besøg til Almindingen-Paradisbakkerne er Danmarks 3. største skov.

Beskrivelse:

Almindingen-Paradisbakkerne er Danmarks 3. største skov.

Almindingen er den ældste og smukkeste del af den vildstrakte skov, der dækker største delen af midten af Bornholm. Den hører til Nordbornhomske højland og er præget af klippetoppe og sprækkedale. 

Areal:
Antal dyr i skoven:

Antal søer: Kohullet og Puggekullekær. Pugge stammer formentlig fra en puge, der betyder trold på Bornholmsk. Kulle er en bakke eller flad klippe Puggekullekær kunne så betyde "kæret ved troldebakken". Kohullet har muligvis fået navnet efter at en ko skulle angivetvis have forvildet sig ud i det "bundløse" vandområde og druknet. 

 

Beliggenhed

Bornholm

Kommune


Bornholms kommune
 

Region

Region Hovedstaden


Attraktioner

 1. Ekkodalen: Bornholms længste sprækkedal på 12 km gennem landet fra Saltuna i øst til Vallensgårds Mose. Ekkodalen er op til 70 meter bred og afgrænses mod nordvest af op til 20 meter høje lodrette klippevægge også kaldes for styrtebakkerne. På styrtebakkerne vokser der en fredet gammel skov af vintereg, der er over 200 år gammel. Ekkodalen hedder den ikke uden grund. Ekkodalen er kendt for sit ekko. Lyden har med at blive kastet tilbage fra de høje stejle klipper. 

 2. H.C. Ørsteds kilde: Det er en natulig kilde, der er stensat af Almindingens skaber, Hans Rømer til minde om den berømte fysiker H.C. Ørsted, der besøgte Bornholm i år 1818.
 3. Fuglsangsrenden: Fuglsangsreden er en sti op ad Ekkodalens klippeside, skabt af afløbsvand, der tilbage i istiden har slidt så stedet i dag fremstår som en naturligskabt passage. 
 4. Dronningestenen og Kong Frederiks IX´s udsigt: Det er 2 fine udsigtspunkter med udsidt over Vallengårsmose og Sydbornholm. Der findes bord og bænke ved Kong Frederiks IX´s udstigt.
 5. Rytterknægten og kongemindet: Rytterknægten med sine 162 meter over havets overflade Bornholms højeste punkt. I 1856 blev Rytterknægten forsynet med et udkikstårn af sten til minde om Kong Frederik den 7. og Grevinde Danner besøg 5 år tidligere. Da Kongen og Grevinden deltog i indvielsen af tårnet, fik det sit navn Kongemindet. Efterhånden som skoven voksede over Kongemindet og udsigten forsvandt, så kom der endnu et tårn på. Denne gang af stål. Det betyder at besøgende på toppen står 184 meter over havets overflade. 
 6. Gamleborg: Gamelborg i Almindingen er kongemagtens ældste borg på Bornholm, og dermed også den ældste stenbygning på øen. Borgen er omkranset af kraftige jordvolde og omkring år 1100 blev borgen yderligere forstrket med en massiv granitstensmur. De ældste fund, kan forbinde borgen til 900-årene. Det er fra Gorm den Gamle og Harald Blåtands tid. 
 7. Rømersminde: Rømers minde er en stengærde som Rømer selv opførte og dannede rammen om hans første planteskole. Til minde om Hans Rømer, som genskabte lmindingen i årnene 1800-1836. 
 8. Hallebakken
 9. Christianshøj
 10. Jomfrubjerget
 11. Lilleborg: I en afstand af 700 m længere nordvest for Gamleborg, finder du Lilleborg. I 1100-tallet har LIlleborg overtaget Gamelborgs funktioner. Lilleborg tilhører blandt de ældste kongelige middelalderborge i Danmark. Sandsynligvis opført af den danske konge Svend Grathe omking 1150. LIlleborg blev ødelagt og brændt ned i 1259 af ærkebispen af Lund. 
 12. Rokkestenen: Rokkestenen er en stor vandreblok efterladt af isen for ca. 10.000 år siden. 
 13. Arboretet
 14. Orkanskoven
 15. Røsegravfelt
 16. Udskæret
 17. Koldekilde
 18. Rømersdal
 19. Christianshøj Trinbræt: I T-krydset hvor Almindinsvej meder Segenvej, ligger Christianshøj Trinbræt. Det er et minde om dengang, der kørte tog på Bornholm. Skovtursbanen hed den og forbandt Åkirkeby og Ekkodalen. Blev åbnet i 1901, året efter en første bornholmske jernbane mellem Rønne og Nexø var taget i brug. I 1916 blev jernbanestrækningen ført videre og fik endestation i Gudhjem. I 1952 blev jernbanen nedlagt. I 1968 blev også Rønne-Nexøbanen nedlagt. 
 20. Hareløkkerne
 21. Naturlegeplads
 22. Bastemose
 23. Enebærskoven
 24. Bisonskoven
 

Henvisninger


Hent en turfolder her

Siden er opdateret den 27-07-2023