Ordliste
Fantasien starter her

Ordliste

Her på Kreatit.dk finder du en ordliste over ord og udtryk som sættes i forbindelse med arkitektur.

Bogstavet A 

 

Apsis - Apsis er oftest halvrund overhvælvet udbygning på en senromersk kirke. Fik formentlig i romersk kejsertid en symbolsk betydning, idet den kunne have karakter af bygningens fornemste parti. Det var her de øverste embedsmænd haved sæde. I den kristne kirkebygninger danner det rammen omkring altere og evt. bispetrone.    

apsis

Arkade - Arkade er en række sammenhængende bueformet åbninger i mur- eller træværk. 

Anvendes også om en række søjler med buer over.

I middelalderens arkitektur danner arkaden ofte den nederste etage i midterskibets vægge.

Arkade kommer af det latiske ord arcus, der betyder bue.

Arkade
Bogstavet BBuestik - Murværk i bueform over en muråbing eller blænding.
Buestik over en døråning eller vinduesåbning    kreatit.dk
    11716610