Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Bækken

Bækken kan være ganske interessant for børn at besøge. Der er faktisk en hel del oplevelser som børn kan få ved at tage på tur til bækken.Bækken

Foråret er et godt tidspunkt, at undersøge livet i og omkring en bæk. Grunden er at der på dette tidspunkt af året er mest vand i bækken. Om foråret kan der også være ekstre vandmængder i form af vand fra smeltet sne. Om efteråret kan der ligeledes være meget vand i bækken. 

Foråret har vi lyst til at komme ud i naturen, da vi forbinder forår med lys og varme. Efterår forbinder vi med blæst og kulde. Men dertil skal også siges at bege årstider er værd at besøge bækken på. 

Det er altid godt, at være flere voksne med på denne tur.

Det kan måske være lidt interessant også at kikke forbi på de øvrige årstider, så vi kan se forskellen på forår, vinter, efterår og sommer.

Det kan måske også være lidt sjovt, at se hvor meget og hvor lidt der kan være i bækken før og efter en regnskyl. Det forudsætter naturligvis, at vi har målt vanddybden.

Efteråret vil jeg tro der er en del vand i bækken, fordi der ofte regner på denne årstid.

Bækken kan være mere overkommeligt end en å, at følge eksempelvis fra udspring til udløb.

For at få det bedste ud af naturen er det vigtigt, at huske de ting som er på huskelisten.

Når I alle er kommet hen til bækken, sørg så for at fylde plastakvariet, spanden eller baljen med vand fra bækken.

Hvis der mellem skoven, hvor bækken evt. har sit udspring, og udløbet i havet ligger en vej og eller en parkeringsplads. Disse steder er bækken hjulpet på vej af en eller flere betonrør.

Bed nu barnet eller børnene om at blive oppe, mens en af de voksne går ned i bækken først. Så kan børnene til at starte med at iagttage, hvordan vandet nu finder vejen uden om de voksnes støvler, søstøvler eller vaders. Prøv eventuelt at stikke flere grene ned i vandet, som vandet skal finde sin vej udenom.

Tag nu eksempelvis 2 pinde og stik dem i jorden, med en snor i mellem. Hvis du ikke kan gøre det i åen, så på begge sider af åen. Snoren skal være så tæt på vandets overflade. Dette gentages med en nøjagtig afstand. Dermed har vi så 2 snorer som har en given afstand.

Forsøg 1. Hastighed. Nu er det muligt at beregne hastigheden på forskellige ting, som kan flyde. Jeg tænker blade, hjemmelavet både, grene og så videre. Jeg synes at det er vigtig at vi på forhånd er noteret ned på papiret de forskellige ting data. Det er vigtigt størrelse, vægt. Dernæst er det vigtigt at notere tiden det tager tingen at bevæge sig fra A til B. De voksne kan så sende de forskellig ting afsted og her er det vigtigt at naturligvis har et stopur med. Dertil kan der dog sides at med de moderne telefoner, som findes på marked i dag har denne mulighed. Hjemmelavet både skal vi efterfølgende fange igen. Det er vigtigt for ikke at smide affald i naturen. En voksen kan evt. bruge et rejenet (rejehov) i målområdet. Han eller hun kan evt. fange alt der sendes afsted. Det giver mulighed for at gentage forsøget senere eller i tilfælde at noget gik galt. Hvis forsøges skal gentage senere kan der bindes et lamineret skilt med klassens navn og en dato. Denne dato fortæller andre at der efter denne dato vil pinde og snorer blive pillet ned igen. 

Forsøg 2. Vandmængde.  Jeg forestiller eller tænker at der aflægges et besøg hen over en weekend. Det vil sige at vi evt. laver 1. forsøg fredag og følger op på det med en afsluttende forsøg 2 om mandagen. Det vil da være vigtigt at det er en ganske våd weekend evt. startende med regn fredag eftermiddag til søndag aften og evt. nat. Så kunne det være sjovt og se om der evt. kunne ses nogen forøgning af åens vandmængde. Her er det vigtigt at vi om fredagen inden afgang har flyttet snorerne ned så de flugter vandoverfladen. Så er det spændende og se om snorerne står under vand mandag, når vi igen besøger åen. 

Forsøg 3. Vandindhold. Her tænker jeg at vi kan fastgøre et eller flere net til snorerne. Her tænker jeg net, som hænger i forskellige dybder og net som er med forskellige netstørrelser. Nu kan vi undersøge nettene for deres indhold og blive kloge på hvad der svømmer eller bevæger sig i vandet. Det er naturligvis vigtigt at vi har en stor hvid balje med til at se indholdet. Flere net kan evt. nummereres og dermed tømmes en efter en ad gangen. Notere nummerne ned og beskriv indholdet en ad gangen.
1. Fyld den hvide bajle med vand fra åen. Det er vigtigt med en hvid balje, fordi jeg synes at det er lettere at se 
2. Tøm nettets indhold ned i baljen. 
3. Noter indholdet af liv i vandet udfor nettets nummer, så indholdet matcher netets værdier. Husk alt levende væsen. 
4. Tøm til sidst den hvide balje med indholdet ud igen. 
5. 

Hvad kan jeg tage med hjem?

 

Hvad du kan tage med hjem er afhængig af hvor du er. Det vil sige at en bæk kan løbe gennem skov, i markskellet, enge og med et udløb måske i havet eller måske en sø. Bækken er mere overkommeligt end en å. En år kan også være dyb og med meget strøm, som ikke egnet for børn.

 

Det vil være en god ide ikke at tage afsted lige efter en heftig regnskyl. Vanden i bækken vil da være grumset. Det er ikke fordi det er et problem hvis I først er kommet af sted, men oplevelserne bliver en anenlse bedre, hvis vandet er klart. Hvis vi er uheldig ikke, at fange nogle småfisk eller smådyr, er det måske muligt at se dem i bækken.

 

Her langs bækken kan I finde mange interessante ting. Det er vigtigt at huske at vaske fingre, hvis du har rørt ved vandet i bækken, for det kan være giftigt. Kommer bækken fra en sø, kan bækken være fuld af mikroskopiske algeplanter, som kan give vandet et grønligt skær eller gullig farve.   

 

Det kan være en god ide at en eller flere af de voksne har besøgt bækken før og vedhvor langt børnene skal gå for at opleve eksempelvis fra udspring til udløb. Ud over det er det en fordel at en af de voksne, som er med ved hvor der kan parkeres og hvor det er nemmest for børnene at komme helt hen til bækken.

 

Bækkens udløb ved stranden

 

Hvis børnene følger bækken til bækkens udløb ved stranden kan I finde følgende ting blandt andet.

 

Muslinger er eksempelvis hjertemuslinger, knivmuslinger, blåmuslinger.

 

Drivtømmer er godt bare de ikke er for store.

 

Sneglehuse

 

Store og små sten til at male på.  Små sten kan måske blive til øjne.

 

Sand

 

Blomster og planter samt diverse græsarter m.m.

Der hvor bækkens ferskvand løber ud i havet saltvand kaldes for brakvand.

 

Hvad finder jeg ved bækken, i skoven

 

Der kan være meget forskel på naturligtvis på hvilken årstid vi har. Derudover kan der også være forskel på forskellige dele af landet vi færdes hvilke træer der er flest af.

 

Fugle kan også have indflydelse på hvad vi finder langs vejen og på stien, idet deres ekskrementer kan indeholde planter frø.

 

Alt efter hvor nærringsrig jorden er væksten her kan være anderledes få km væk.

 

Husk. at det kun er det som ligger på jorden som vi har lov at tage med hjem. Det vil sige grene på friske træer har vi ikke lov til at tage med hjem. Det er heller ikke lovligt at tage noget med hjem som er rodfæstet med mindre det er meget af det i skoven. Jeg ved eksmpelvis hvor der i Danmark findes hvid mos, men det må jeg ikke tage med hjem, fordi det findes der ikke ret mange stede i Danmark.

 

Hvad finder jeg ved bækken, på engen

 

Bækkens løb går ikke med sikkerhed gennem engen, men det er kun en lille formodning til at det kan forekomme.

 

Blomster og planter afhængig af årstiden, anemoner, diverse græsarter m.m.

 

Dyr i form af bier, hvepse eller andre insekter. Nogle i blomsterne, andre på stilkene og andre nede på jorden. Det kan da også forekomme at der går græssende køre og får.

 

Hvad finder jeg ved bækken, langs vejen og på stien

 

Her finder I utrolige farverige grøftekanter. Mange smukke store som små blomster i alle farver og mange græsarter.

 

De høje planter er eksempelvis Pastinak, Hvas Randfrø, alm. Røllike, Prikbladet perikon, Haremad og forskellige Tidselarter.

 

De lavere arter er eksempelvis Hvidkløver, mark-, krageklo, skivekamille, lave ranunkel og vejbredarter.

 

Græsarter som blandet andet hundgræs, engrottehale og engrævehale.

 

Kornsorter kan der nævnes rug, havre, hvede, byg. Vent til landmanden har høstet.

 

Der kan være meget forskel på naturligvis på hvilken årstid vi har. Derudover kan der også være forskel på de forskellige dele af landet vi færdes langs vejen og på naturstien.

 

Fugle kan også have indflydelse på hvad vi finder langs vejen og på stien, idet deres ekskrementer kan indeholde planter frø.

 

Alt efter hvor næringsrig jord er væksten her være anderledes få km væk.

 

Lyt til fuglene der synger i skoven. Er det muligt at finde ud af hvilken fugl som der giver lyd fra sig. Kan I måske høre en spætte som hamre på træet et sted i skoven.
Prøv også at lukke øjnene og lyt til de lyde som er i skoven. Det kan være vandet som risler, fuglene som synger, fuglene som skælder ud.
Saml blomster og planter til buketter
Saml blomster og planter til blomsterpres eller anden videre behandling
Saml blomster og planter som skal studeres nærmere
Saml forskellige kogler til videre behandling
Studerer svampe på stedet, vær sikker på at ikke du samler en giftig svamp op - gå efter det sikre. DET ER KUN DE VOKSNE SOM MÅ TAGE SVAMPENE OP.
Lav samles til videre behandling
Store og små blade til blomsterpres.
Saml små kviste til videre behandling.

 

Fisk og dyr i bækken

 

 

Der kan faktisk være fisk og andre dyr i bækken. Prøv at fylde et glas med vand fra bækken og se om der er liv at se.

 

 

Prøv at fylde et glas med vand fra bækken og se om der er liv at se.

 

Prøv så at tage metal fiskenettet og stik det godt ned i bunden af bækken. Det kan naturligvis bedst lade sig gøre hvor der er mudder og ikke alt for mange sten. Her vil du måske finde en lang hvid larve. Det er myggelarver, som bliver til glansmyg.

 

Stikker i metalfiskenettet ned igen kan det være at I finder nogle små røde orme. Det er slambørsteorme. De bliver røde fordi de indeholder det samme stof som vi mennesker har i blodet.

 

I skovpartier vi bækkens vand måske være mere sort fordi at mudderet her vil være sort af døde plantedele. Her kan vi sikkert finde vårfluelaver som bruger blade, kviste og småsten til at bygge sit eget beskyttelsesrum eller hus af.

 

Det er muligt for at se nogle gennemsigtige larver, stankelbenslarver.

 

Finder I nogle små røde rejer, freskvandstanglopper.

 

Det kan være at I er heldige med at fange nogle fisk, formentlig er elritse. De er hurtige svømmere som lever i vandløb med sandbund. Vandløbsdyr har brug for meget ilt og kræver et akvarium, som er særligt indrettet, så vandet bevæger sig go har en lav temperatur som i naturen. Her vil det måske være på sin plads at tage et billede og så hurtigt sætte dem ud igen.

 

Der hvor bækken er meget stenet kan det være at det er nødvendigt at prøve at løfte på nogle sten og se hvad der gemmer sig på undersiden eller under dem og svømmer væk når stenen er fjernet. Det er så også vigtigt at stenen bliver sat på plads igen på samme sted. På undersiden af en eller flere sten kan vi være heldige at finde puppehylstre fra kvægmyg.

 

Hvis bækken løber gennem en eng vil der være en forandring i livet i bækken. For det meste vil der kunne fanges ferskvandsbænkebidere og skøjteløbere.

 

Hvis vi nu står helt stille, vil vi måske høre et plump og se noget brunt forsvinde ned i vandet. Det er en mosegris.

 

Vandet og forløbet i bækken

 

 

Hvis vandet er grumset og uklart kan det skyldes at det lige har regnet. Regnvandet løsner måske jorden omkring bækken og det glider ned i bækken og bliver blandet med vandet.

 

 

Prøv engang at lægge mærke til hvad vandet går når det skal passere en større sten i bækken. Læg også mærke til hvad der kan danne ringe i vandet. Det kan en sten der bliver kastet herned. Det kan være når vi sætter nettet ned i vandet. Det kan være når vi tager handsken på og dypper en finger eller alle fingre ned i bækken.

 

Se hvordan vandet bliver til et lille vandfald i tilfælde af at vandet skal til et lavere læggende område.

 

Læg nu også mærke til de små fisk i vandet. Er der steder i vandet de næsten helt står stille, så kan det skyldes at der er en kraftig understrøm i vandet. Det kræver naturligvis at der er fisk i bækken og at vandet i bækken er klart.

 

Kik en gang i mellem op og se så langt du nu kan se bækken til den ene og den anden side. Se hvordan den snor sig i terrænet.

 

Prøv at kaste en lille pind eller blad i vandet og se hvor hurtigt det forsvinder. Det kan være en god idet at lave et mærke på 2 sten og finde ud af hvor langtid det tager for et blad og eventuelt en pind at komme fra det ene sted til det andet. Det kan også være at der er forskel på om det er en pind eller et blad. Det kan også være forskel på tiden mellem et lille og et stor blad.

 

Prøv også lige at lægge mærke til hvordan bundforholdne kan skifte, fra sort i tilløbsbækken oppe i skoven, til sandbund i skovpartiet hvor bækken nu er bredere. Senere kan bunden blive mere stenet.

 

Løber bækken gennem enge vil der med garanti være gravet ud til bækken for ikke at bækkn skal blive stående på engen. Her vil bækken måske også være dybere.

 

Få mange oplevelser ud af en tur langs bækken

 

 

Der er rigtig mange oplevelser som vi kan få ud af et besøg ved bækken.

 

Lyt til fuglene der synger i skoven.
Se fuglene som fanger insekter i vandoverfladen.
Det kan også være du er heldig enten at se en fiskehejre som fanger fisk eller måske en isfugl, som er meste i at fange fisk.
Der findes også mange insekter her. Nogle er ganske store eksempelvis guldsmede.
Saml blomster og planter til buketter.
Saml blomster og planter til blomsterpres eller anden videre behandling
Saml blomster og planter som skal studeres nærmere.
Saml forskellige kogler til videre behandling
Studere svampe på stedet, vær sikker på at du ikke samler en giftig svamp op - gå efter det sikre. Forklar børnene at det kun er voksne som må tage svampen op.
Lav samles til videre behandling
Store og små blade til blomstepres
Store og små blade til videre behandling
Saml små kviste til videre behandling.
Kik godt på bækkens forløb, er det en meget lige bæk eller snor den sig. Bliver den pludselig til 2 eller ´måske 3 nye små bække. Løben bækken måske ud i skovsøen. Forsvinder den pludselig, for så meget længere henne at dukke op igen.

 

Hvad skal jeg huske at tage med til bækken?

 

 

Her viser jeg en liste af ting som jeg vil anbefale at I overvejre at tage med på turen til bækken, for at kunne få maksimal udnyttelse af naturoplevelsen.

 

 

Listen er som følge

 

Forskellige former for fiskenet
Lupper
Bakker
Glas både små og store
Plasticakvarier

Evt. handsker for hvis vi skal i kontakt med vandet er det bedst at vi har handsker på.

 

Gummistøvler, alt efter årstiden så måske med for i eller tykke strømper i. Husk evt. skiftetøj med hvis uheldet er ude. Det kan ligge i bilen. Det skal nok også være muligt at skifte tøj, hvis vi fryser eller har det for varmt.

 

Check vejrudsigten.

 

Evt. et målepind, så det er muligt at kontrollere om der er lidt eller meget vand i bækken.
Eventuelt et stopur og noget kridt. Så er det muligt for at tage tid på et blad eller en pind fra en sten til den anden. Kridtet er naturligvis for at have mulighed for at mærke 2 sten op som start og stop sted.

 

Fotoapparat til at tage billeder af noget som skal undersøges nærmere, uden muligthed for at tage med hjem. Det er altid godt at tage billeder at turen vi alle har været på for at kunne huske dem senere.

 

Det kan måske også være godt at have en bog med om livet i bækken. (Hvis det er tørvejr) Hvis det ikke er for langt til bækken, så kan vi til nød tage dyrene med hjem og studere dem hjemme for så senere at sætte dem ud igen i naturen.

 

Evt. Madpakken, husk da også en plastikpose til affaldet så vi ikke er natursvin.

 

Husk

 

Børn elsker at samle ting op, så skabe noget af det de finder. Børn vil også eleske at der bliver samlet noget op for senere når I kommer hjem så finde ud af hvad I har samlet.

 

Jeg foreslår at uanset hvor du går med dine brøn så vil det være godt at have mulighed for at samle noget op fra naturen. Ha altid en plastikpose med og/eller diverse tomme mælkekartonner. Husk også at tage en saks med i tilfælde blomster og planter er svære at knække af.

 

 

Siden er opdateret den 11-06-2021