Brakvand
Fantasien starter her

Brakvand

Brakvand er et vandområde som ikke er ferskvand og heller ikke saltvand med brakvand. Brakvand optræder især i kystområder, hvor udstrømmende ferskvand opblandes i havvandet. Brakvand

Her finder du og din famillie måske ikke det samme liv i omkring vandet som andre steder.

    kreatit.dk
    11788252