Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Esrum Sø

Esrum Sø er Danmarks 2. største sø, som er beliggende på Sjælland.

 

Esrum Sø og Grib Skov – Hvad søen og skoven gemmer

 

Esrum Sø er Danmarks næststørste sø i areal, samt den der har den største vandmængde. 

 

Søen er Danmarks næststørste i areal, men til gengæld den sø i landet, der har den største vandmængde. Set fra oven synes den at ligne et stort badekar, om end den visse steder er ret dyb. Den har et regelmæssigt omrids og kun få bugter og vige. Nærmeste nabo til Esrum Sø er Grib Skov mod vest, mens den østlige nabo er åben agerjord. Grib Skov er Danmarks næststørste skov.

 

 

 

Det virker næsten som om, at skov og park forsøger at udglatte det dramatiske landskab, der omgiver Esrum Sø og Grib Skov. For inde i Grib Skov ligger der nogle vældige bakker, der tilsammen udgør en vigtig del af istidslandskabet på Nordøstsjælland.

 

 

 

Inden man begiver sig ud på en lidt længere vandretur omkring Esrum Sø og Grib Skov, må man besøge Esrum Kloster og Møllegård.

 

 

 

Esrum Kloster blev grundlagt i midten af 1100-tallet af cisterciensermunke fra Frankrig. Klosteret voksede hurtigt og var kort herefter landets rigeste med store land- og skovarealer under sig. Klosteret var oprindeligt opført med kirke, fratergård og økonomigård.

 

 

 

I dag består klosteret af økonomigårdens sydfløj. Resten blev revet ned kort efter reformationen.

 

 

 

Esrum Møllegård var oprindeligt en landejendom med mølledrift baseret på vandkraften fra Esrum Å, som løber direkte gennem gårdens møllebygning.

 

 

 

Region Hovedstaden
Kommuner Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Hillerød
Nærmeste større by Fredensborg, Nødebo, Helsingør og Hillerød
Tilløb Mange små bække samt vand via nedbør.
Afløb Esrum Å.
Oplandsareal 62 km²

Overfladeareal

17,3 km²
Middeldybde 13,5 m
Max dypde 22,3 m
Vandvolumen 233,75 mio m³
Vandspejlkote 9,4 over DNN

 

Siden er opdateret den 18-10-2020