Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Julsø- Borre sø

Julsø - Borre sø er Danmarks 8. største sø med 780 ha.

Juelsø ved Silkeborg er den største og dybeste af Himmelbjergsøerne, som ligger mellem Ry og Silkeborg.

Da den gennemstrømmes af Gudenåen er den samtidig også en del af Gudenåsystemet.

Himmelbjerget ligger ved Julsø.

Region Midtjylland
Kommuner Silkeborg, Skanderborg
Nærmeste større by Silkeborg, Skanderborg, Ry
Tilløb Gudenå
Afløb Gudenå
Oplandsareal 899 km²

Overfladeareal

565 ha
Middeldybde 7,8 m
Max dypde 17,5 m
Vandvolumen 43,8 mio m^3
Vandspejlkote 21 over DNN

Når vi siger Juelsø så siger vi også Borresø.

Region Midtjylland
Kommuner Silkeborg, Skanderborg
Nærmeste større by Silkeborg, Skanderborg, Ry
Tilløb Gudenå
Afløb Gudenå

Overfladeareal

1,95 km²
Middeldybde 5 m
Max dypde 15 m

Mod vest får den tilført vand fra Thorsø og Jenskær via Gravbæk, og på den sydlige bredde kommer Millingebæk med rent vand fra 4 meters højde - Slåensø. Højdeforskellen har tidligere været udnyttet af et savværk. Rutebådene og Hjejlen har anløbsbro ved Millingbæk.

 

Siden er opdateret den 21-10-2020