Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Kantmærker

 

Langs de danske veje er der afmærket med kantpæle, normalt med 100 meters afstand. Nogle kalder dem også for "præster", på grund af at de står og viser vejen.

 

Øverst er kantmærkerne forsynet med reflekser - gule i højre side og hvide i venstre vejside samt et fluorescerende orange bånd.

På motorvejene vil der herunder være et blå symbol på nødtelefon med en henvisningspil til nærmeste nødtelefon. Dette blå symbol vil være at finde på den del af kantpælen, som vender mod kørebanen.

Under disse reflekser står der 2 tal adskit af en vandret streg. Tallene refererer til kilometerangivelser og hænger sammen på følgende måde:

Øverste tal angiver kilometer, mens nederste tal angiver 100 meter. Tallene vil da læses 45,2 kilometer.

Nederst til højre på kantpælen er der en pil, som angiver tællerretningen. Det vil sige peger pile op vil næste pæl vise 45,3 km. Havde pilen derimod peget nedad vil den næste pæl naturligvis hedde 45,1 km.

Nederst står der et tal. Dette tal må vi ikke forveksle med rutenummerne. Tallet er vejdirektorates administrationsnummer.

I tilfælde at kantpælen sår på en rampe, kan du efter nummeret finde en bindestreg, f.eks M20-2, som fortæller hvilken rampe der er tale om.

I tilfælde af vejudvidelser bliver kantpælene fjernet. I stedet kan tallene være pladseret i motorvejens midterrabat.

Disse kantmærker kan vi bruge i tilfælde af en ulykke eller vi er gået i stå på vejen. Alarmcentralen er bekendt med disse kantmærker og ved lige præcis hvor du står når du siger tallene sammen med den by du lige er kørt igennem eller forbi.

Siden er opdateret den 18-10-2020