Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Klosterheden er blandt de største skove i Danmark naturligvis et besøg værd

Kategori: Oplevelser - Naturen - Danske Skove - Klosterheden

Beskrivesle: Søger du information om Klosterheden, som er Danmarks 2. største skov.

Beskrivelse:

Klosterheden er Danmarks 2. største skov. 
Areal: 6.400 ha
Beplantning: Ædelgran, bjergfyr, rødgran, sikagran, brik, bøg, eg og de mere sjældne linnæa, skældrod, guldblomme, plettet gøeurt samt flere arter af ulvefod. 
Antal dyr i skoven: Danmarks største bestand af bævere. Kronvildt, ræv, grævling, odder, stor tornskade, natravn, isfugl, korsnæb, fiskeørn og trehornet skarnbasse. 
Antal søer: Møllesø - skabt ved opdæmning af Flynder Å
 

Beliggenhed

Vestlige del af Jylland
 

Kommune

Lemvig Kommune


Region

Region Midtjylland
 

Attraktioner

Bævere: 18 udsatte bæver er i dag formeret sig til ca. 200 bævere i omkring Klosterheden søer og vandløb. 
Møllesøen: Har fået navnet fordi der lå en gang en vandmølle. 
Fladhøj: 3.500 år gammel Fladhøj. Normalt så er bronzealders høje kuplet, men ikek Fladhøj. Grunden er måske fordi at den blev brugt til nogle særlige aktiviteter. Præcis hvad er hen i det uvisse. 
Rom Flyveplads: 4 km syd for Lemvig ligger Rom Flyveplads. Anlagt af tyskerene. Bygget i 1941. Fungere som en reserveflyveplads for Karup Flyveplads. I dag administreres den af Lemvig Svæveflyklub. Den bliver også brugt til årlige Marked og Dyreskue. 
Hospitalbunkeren: Beliggende ved Rom Flyveplads. Bygget af danske entreprenører for den tyske værnemagt, og rummer 21 rum og et grundareal på 22,2 x 12,8 meter. Det er flyvepladsens største bygning. Der blev brugt 1515 m3 beton til opførelsen, hvilket svare til 1.500.000 liter mælk. Hospitalet stod færdig i 1943 og skulle bruges i forbindelse med kamphandlinger. Bunkeren nåede aldrig at blive brugt. 
Bunkers: Området omkring Rom Flyveplads er fyldt med bunkeres og andre former for tyske forsvarsværker fra 2. verdenskrig. 
Rishøje: I den vestlige del af Klosterheden ligger Rishøje. Her findes en større samling af høje, beliggende i granbevoksningen omkring Rishøje Brandlinje. 
Anglands Høj: I Klosterhedens sydøstlige hjørne finder du bronzealderhøjen Anglands Høj. I følge sagnene sat i forbindelse med Rammedige - et fredet forsvarsanlæg, som formentlig er fra jernalderen. Her skulle efter signe har foregået en dramatisk kamp i Jernalderen. Engelske styrke skulle have angrebet de danke stammer i Vestjulland. Englænderene vandt i første omgang ved Rammediget, men da danskerne flygtede tilbage til Anglandshøj fulgte Englænderne efter dem. Til deres overraskelse, så blev de engelske tropper udlettet her. De mange små jordforhøjninger i området skulle være englændernes grave. 
Kjærgaard Mølle: I den nordøstlige hjørne af Klosterheden Plantage ligger vandmøllen Kjærgaard Mølle ved Bredkær Bæk. Møllen tilhørte frem til 1547 nonneklostret Stubbe Kloster ved Stubbegård Sø ca. 20 km sydøst for Struer. De skulle have ejet 7 vandmøller i området. Senere overtog lokale bønder møllen, som indgik i en vigteig del af lokalsamfundet. Bønder kom helt fra Thyholm for at få malet deres korn. 
I dag fungere Kjærgaar Mølle som en naturskole. 

 

Henvisninger


Hent en turfolder for Klosterheden her

Siden er opdateret den 20-05-2022