Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Månene og dens mange faser

Kategori: Oplevelser - Solsystemet - Månen

Beskrivelse: Her finder du en beskrivelse af månen og dens 4 faser.

 

Månen og Solen har indflydelse vandet på jorden?

Vi ved at Månen og Solen har indflydelse på vandet på Jorden, det er det vi kalder tidevand. Men er det nu også alt vandet på Jorden? 
Månen og Solen påvirker alt vand på Jorden. Der skal dog lige siges at det er ikke alt vi kan se med det blotte øje. 
Søer og vandhuller er typisk så små at vi ikke kan se eller måle tidevandet. 
 

Tidevand

Tidevand er forskellen mellem høj- og lavvande. Højvande er det tidspunkt, hvor vandstanden er allerhøjeste, mens lavvande naturligvis der vandstanden er allerlaveste. Jorden, Månen og Solen sammen har deres bevægelser indflydelse på tidevandet. Månen har ca. dobbelt så stor betydning for tidevandet som Solen har.  

Havoverfladen hæver og sænker sig rytmisk over en periode på ca. en halv dag. Ved en periode på 12 timer og 25 minutter mellem hver højvande og lavvande. Højvande og lavvande indtræffer  ikke samtidigt alle steder. 

Det kraftigste tidvand finder man ved Canadas østkyst (Fundybugten er verdens kraftigste) og ved den Engelske Kanal. Tidevandet når op omkring 15 meter, hvor det er størst. 

I Danmark er tidevandsforskellen mellem høj- og lavvande 1,5 meter og ved Skagen 0,3 meter. 

Tidsrummet, hvori vandstanden stiger kaldes for flod, mens vanden falder kaldes for ebbe. Flod og ebbe kan foreårsage meget stærke tidevandsstrømme. 
 

Tidejord

Ligesom tidevand, findes der altså også tidejord. Tidejord er tidspunker hvor jorden under vores fødder hæver og sænker sig. Dagligt er det ikke noget vi bemærker. Den Maximale forskyddning af tidejorden forårsaget af Månene er 14,4 cm og Solen 6,6 cm. 

 

Månen og dens mange faser

  1. Nymåne. Det er nymåne når månen og solen er på den samme side af jorden. Dette gør at den sydlige side af månen bliver oplyst af solen.
  2. Første kvarters måne. Så vil 50 % af månens højre side på den nordlige halvkugle og venstre side på den sydlige side være oplyst. Også kaldet halvmåne.
  3. Fuldmåne. Hele månen vil da være oplyst.
  4. Sidste kvarters måne. 50 % af månens venstre side på den nordlige halvkugle vil da være oplyst. Den kaldes også halvmåne.

Generelt om månen siger vi at når månens højre side er oplyst, siger vi at månen er voksende og aftagende hvis den er oplyst i venstre side. Det vil naturligvis være stigende på den nordlige halvkugle og samtidig aftagende på den sydlige halvkugle eller omvendt.

Dette er muligt at beregne sig frem til de nøjagtige tidspunkter for månes 4 faser. Der kan dog være afvigelser på op til 1 minut.

På hjemmesiden www.dayweekyear.com/moon.jsp kan du finde en månefasekalender.

Måneformørkelse


Måneformørkelse skyldes at den skygge jorden kaster, når Månen og Solen står på linje med Jorden imellem. Sagt på en anden måde, når Jorden dækker for Solen og Månen forsvinder. En total måneformørkelse, hvis månens røde farve give fænomenet Blodmåne. 
 

Supermåne

Når der er tale om supermåne, så er det når Månen ser omkring 14% større ud og lysere op med 30 % mere end normalt. Opstår når fuldmånen i den cyklus er tættest på Jorden. 

 

Siden er opdateret den 24-09-2021