Mossø
Fantasien starter her

Mossø

Mossø er Danmark 3. største sø, er beliggende i Østjylland.

Region Midtjylland
Kommuner Skanderborg, Horsens
Nærmeste større by Skanderborg og Horsens
Tilløb Gudenå, Tåning å, Illerup Å, Monnes Å og Bjergskov bæk.
Afløb Gudenå.
Oplandsareal 624 km²

Overfladeareal

16,9 km²
Middeldybde 9 m
Max dypde 22 m
Vandvolumen 151mio m³
Vandspejlkote 22,3 over DNN

    kreatit.dk
    11791938