Renæssance Stil ca. 1536 -1660
Fantasien starter her

Renæssance Stil ca. 1536 – 1660


I Danmark kaldes renæssancen også for Christian 4.-stilen. Renæssance betyder "Genfødsel"

Rænæssancen opstod i Italien i begyndelsen af 1400-tallet.Men kom ført til Danmark c.a 100 år efter.


Renæssancens bygninger har antikkens perfekte bygninger som forbillede. Idealet er matematisk fastlagt orden, streng enkelthed, ligevægt og symmetri. Bygningernes grundplaner domineres af geometriske former som cirkler og kvadrater. De opadstræbende former, som er kendetegnet for Gotisk stil, afløses af vinkelrette og svagt buede former. Søjler og kupler vinder indpas i arkitekturen. I Danmark kaldes renæssancen også for Christian 4.-stilen

  Kendetegn

  Arkitekturen er kendetegnet i den renæssance byggestil år 1536-1660 ved enkle grundplaner, plane flader, lige linier, brug af søjler, symmetri og harmoni.

  I Danmark ser bygninger med svungne gavle og etagedelte spir.

  Karakterisk for hele renæssancens arkitektur var indførelsen af det antikke bygningssystem, indordnet efter søjler og entablementer

   

  1.Dorisk søjleorden

   

  Dorisk søjleorden. Her findes ingen basis, søjleskaftet står direkte på gulvet (stylebatet) og er udstyret med 16-20 kanelurer. Skaftet bliver tyndere opefter, men viser en tyedlig midtsvulmen (entasis). Foroven findes flere riller eller ringe omkring skaftet (anuli), herover følger kapitælet, der består af den udkragende del (echinos) og den kvadratiske dækplade (abacus). Kapitælet bærer entablementet, som er det vandrette bjælkelag, der nederst består af den glatte arkitrav, derpå er frisen sammensat af triglyffer og metoper samt øverste gesimsen.

   

   

  2. Jonisk søjleorden

   

  Jonisk søjleorden. Den har en basis bestående af en kvadratisk sokkelplade, hvorpå hviler to cirkulære skiver med udbugnende rund kant. Søjleskaftet har op til 24 kanelurer og har som den doriske entasis, men er slankere end denne. Kannelurerne afsluttes halvrundt under kakpitælet. Karakteristisk for dette er de to volutter, der er forbundet med hinanden hen over kapitælets krop. Entablementet består nederst af arkitraven delt horisontalt i tre bånd (fascier), derover normalt en frise med billedlig udsmykning samt øverst gesimsen.

   

   

  3. Korintisk søjleorden

   

  Korintisk søjleorden. En særform af den joniske, som hovedsalig adskiller sig fra denne ved kapitælets særlige form. Det består af 16 bjørneklo (akantus)blade anbragt i to kranse med otte i hver over hinanden. Ud af bladkransen kommer foroven otte volutpar, fire til hjørnerne og fire til midten af hver af kapitælets sideflader.

   

   

   

   

  4. Komposite søjleorden 

   

  Komposite søjleorden. Dens voluter er mere fremtrædende en den korintiskes.

   

   

   

   

   

  5. Toskansk (etrusisk) orden

   

  Toskansk (etrusisk) orden. Er en afledning af den doriske, idet den har basis og to tykke ringe under kapitælet, ofte er den toskanske orden uden kannelering.

   

  kreatit.dk
  11641202