Saltbæk Vig
Fantasien starter her

Saltbæk Vig

Saltbæk Vig er Danmarks 5. største sø (ferskvand sø).

Region Midtjylland
Kommuner Kalundborg
Nærmeste større by Kalundborg
Tilløb Bregninge Å
Afløb Sejerøbugten
Oplandsareal  km²

Overfladeareal

16,2 km²
Middeldybde 1,8 m
Max dypde  m
Vandvolumen  m³
Vandspejlkote 1,2 over DNN

    kreatit.dk
    11715611