Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Saltbæk Vig - søen der er værd at se

Kategori: Oplevelser - Attraktioner - Danske søer - Saltbæk Vig

Beskrivelse: Har du lyst til at gå en tur rundt Saltbæk Vig, som er Danmarks 5. største sø (ferskvand sø).

Beskrivelse:

Saltbæk Vig er på trods af navnet Danmarks 5. største ferkvands sø.
Tilløb: Bregninge Å
Afløb: Sejerøbugten
Oplandsareal:
Overfladeareal: 1610 ha eller 16,10 km2
Middeldybde: 1,8 m
Max dypde:  ? m
Vandmængde: ? mio m3

Største ø: Store og lille Vrøj og halvøen Alleshave i øst og den norvestlige ende af Rødsnæ i vest er der opført i 1866 3 dæmninger, der skulle forbinde øerne samt afskære vigen fra Sejerøbugten.

Specielt: Med fredningen i 1992 blev områet lukket for offentligheden.
Fiskeri: Særlige lokale regler og Natura 2000-områder med fiskerestriktioner.
Natur: Stadil fjord er sammen med Saltbæk vig udpeget til Ramsarområde - et beskyttet vådområde af international betydning. Det er også EF-fuglebeskyttelsesområde og en del af Natura 2000-område nr. 66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.
Sti:
Lejrpladser:

Beliggenhed

Sjælland
Største by: Kalundborg

Kommune

Kalundborg Kommune

Region

Sjælland

Siden er opdateret den 28-05-2024