Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Stranden

Kategori: Stranden.

Beskrivelse: At tage en tur til stranden er ikke bare en for at bade. På andre tider af året kan det også være en oplevelse at komme en tur på stranden. Stranden

 

Oplevelsen kan du få ved at studere det som du og din famillie finder her på stranden.

Om sommeren kan du måske tage et fiskenet med og prøve lykken og fange smådyr i vandet og komme dem op i en hvid balje. Er baljen stor nok kan det være at I kan fange en søstjerne og eller en vandmand og studere hvordan disse bevægger sig i vandet. Der er tider hvor det kan være risiko for at blive stukket af en fjæssing specielt om sommeren. I perioder bliver vi advaret om ekstra fare for at blive stukket på grund af at de måske forefindes i et ekstra stort antal.

En strand er ikke bare en strand, der kan være store forskelle på hvad du finder på stranden langs hele de danske kyster. Nogle steder finder du hvid sandstrand lige så langt øjet rækker. Andre steder så kan det være at familien stort set kun finder sten på stranden. Det kan da være sjovt at tage nogle sten med hjem og få fantasien sat igang.

Dagen efter kan famillien eventuelt købe noget maling som kan fæstne på sten i hobbyforretningen. Det kan da også tænkes at famillien har husket at tage nogle muslingeskaller med hjem i forskellige størrelser. Sneglehuse er også gode. Nu vil famillien så få en dobbelt oplevelse, dels ved stranden og derefter hjemme i værkstedet når der skal fremstilles fantasidyr. Det kan være stendyr som får ben af hvide hjertemuslinge, haler af sneglehuse eller mindre blåmuslinger. Øre af sneglehuse eller mindre blåmuslinge evetuelt knivmuslinger.

Det kan da også tænkes at du maler stenen så den fremhæver familliens tænker om den pågældende sten. Eksempelvis denne sten ligner en mariehøne - lille og rund. Mal så stenen sort og rød.

Her er listen over de ting jeg synes der bør medbringes til en tur ved stranden.

 

Spande
skovle
fiskenet til naturligvis at fange forskellige smådyr
akvarium eller en stor balje eller spand til fangsten ved vandkanten eller det vi fanger når vi går lidt længere ud i vandet eller evt. ved badebroen eller måske høfterne.
evt. Lup til at finde små dyr og ting i sandet.
evt. støvler så det er muligt at gå lidt ud i vandet med mindre vandet er varmt.
evt. beskyttelsesbriller og hammer i tilfælde af at vi kan finde på at dele en eller flere sten.
sandaler på varme dage (sandet kan brænde på varme)
Husk varmt tøj til kolde eller køligere dage eller dage med god vind
Små plasticposer til tage noget med hjem fra strandturen. 
evt. Madpakke, husk da også en plastikpose til affaldet.

 

Husk

 

 

 

Børn elsker at samle ting op, så skabe noget af det de finder. Børn vil også elske at der bliver samlet noget op for senere når I kommer hjem så finde ud af hvad I har samlet.

 

 

 

Jeg foreslår at udanset hvor du går med dine børn så vil det være godt at have mulighed for at samle noget op fra naturen. Ha altid en plasticpose med og/eller diverse tomme mælkekartoner evt. glas. Husk også at tage en saks med i tilfælde blomster og planter er svære at knække af.

Hvad finder jeg på stranden?

 

Når vi nu tager en tur til stranden, så kan vi finde mange spændende ting og sager.

 

Hvide muslingskaller (også kaldet hjertemuslinger)
Blå muslingeskaller
kniv muslingskaller

Dyreefterladenskaber se dyreefterladenskaber eller dyrespor

 

Sten af forskellige bjergarter

 

Rav - yderst sjællen

 

Dyrespor eller deres eftenladenskaber på stranden

På stranden findes der både døde og levende dyr, eller deres efterladenskaber.

 

Krabbens efterladenskaber kan være krabbeklør som den kan have mistet under kamp. Det kan være skelettet af en krabbe. Når en krabbe vokser sig stor kan skjoldet ikke følge med. Så revner den gamle skelet og krabben kryber ud af den og en nyt vokser frem. Små levende krabber finder du i det lave vand under sten.

 

Muslinger. Muslinger er også en form for dyr. Muslingerne dør når de er på land efter kort tid. 

 

Snegle. Der er mange tomme sneglehuse på stranden. Men ser du en lang tynd stribe spor i vandkanten, vil du med sikkerhed finde en levende sneg i den ene ende.

 

Tanglopper. Hvis du finder noget tang og løfter det op, så skal du bare se hvordan det bliver levende herunder.

 

Vandmand. Disse kaldes også for gopler. Disse dyr har ingen skelet og udgør en geleagtig masse.

 

Brandmand. Disse kan blive større end vandmand. De har lange tråde, der brænder ligesom brændenælder. For at kunne se forskel på vandmand og brandmand er brandmand røde i midten, heraf navnet.

 

Rokkeæg. Det er sorte firkantet oppustninger på størrelser med en tændstikæske, som har tråde i alle fire hjørne

 

 

Ridning på stranden

 

 

 

I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet mod ridning.

 

Er man i tvivl om et område er klitfredet, kan man ringe og spørge det lokale statsskovdistrikt.
 

 

 

Der er flere steder i Danmark, hvor det er muligt at tage en ridetur på stranden, idet at der umiddelbart er en rideklub i nærheden.  

 

I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet mod ridning.

 

 

Er man i tvivl om et område er klitfredet, kan man ringe og spørge det lokale statsskovdistrikt.

 

 

Sten og sand

 

Må man tage sand og sten på stranden? Det er et spørgsmål, der ofte stilles til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Det må man sådan set godt, så længe det drejer sig om småting, d.v.s. ting, som man umiddelbart kan føre med sig uden hjælpemidler. En gammel definition fra jyske lov på begrebet "småting" er: "Det, man kan have i sin hat". Men hvis man tager sand eller sten fra en privat ejendom, bør man i princippet spørge ejeren. Selv om der formentlig findes en bagatelgrænse for, hvad man kan tage med uden at spørge først, har ejeren nok en ret til at forbyde, at man tager noget med sig.

 

Uden for "Højeste daglige vandstandslinie" er man på "Søterritoriet", der ejes af staten. Her er der tradition for, at man må tage småting som sand og sten m.v. med sig.

 

Inden for "Højvandslinien" tilhører grunden den ejer, der har jorden inden for strandbredden, så her gælder den private ejendomsret. Hvor det offentlige ejer baglandet, f.eks. ud for Skov- og Naturstyrelsens klitplantager, må man normalt også tage småting med sig fra hele strandbredden, men ikke fra klitterne.

 

Hvis der er tale om, at man ønsker at fjerne materialer i større omfang, end hvad der normalt medtages af en almindelig strandgæst som souvenir, skal man i al almindelighed udover ejeren rette henvendelse til amt, statsskovdistrikt eller kystinspektoratet. Disse kan fortælle hvordan man skal forholde sig, idet der kan være tale om, at der skal søges tilladelse efter regler i Naturbeskyttelsesloven og /eller Råstofloven. For egentlig gravning af sand og sten gælder reglerne om råstoflovens regler om indvinding på land.

 

Som eksempler på steder, hvor det vil være uheldigt at fjerne materialer kan nævnes strande, hvor Skov- og Naturstyrelsen eller andre tilfører sand for at forbedre badestranden. Eller de steder langs Vestkysten, hvor Kystinspektoratet indpumper og tilkører store mængder sand og ral for at sikre kysten. Endvidere må klitter på grund af sandflugtsfaren ikke ødelægges.

 

OBS! Jeg vil lige gøre læseren opmærksom på at en dame er komme galt afsted ved at hun troede hun havde fundet gulfarvet rav. Den gule sten viste sig at være fosforsten. Problemet var at hun havde samlet stenen op og kommet den i hendes lomme. Da stenen så blev tør antændte den. Fosfor er svært at slukke igen og stort set umuligt at slukke igen. Det endte med at hun fik 2 og 3 grads forbændinger på hendes ben.


 

 

 

Siden er opdateret den 18-10-2020