Oplevelser

Gå på opdagelse - undsøg - bliv klogere

Tilbage

Titel: Ud i trafikken - de danske landeveje

Kategori: Oplevelser - Ture - Bilture - Ud i trafikken

Beskrivelse: Det danske motorvejsnet er efterhånden stort og med Lillebæltsbroen og storbæltsbroen, så er Jylland, Fyn og Sjælland for alvor bundet sammen.

 

Førstehjælp

Vi kommer kørende der ude i trafikken og pludselig sker der en ulykke foran os - hvad gør vi.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er som følger:

  1. Stands ulykken
  2. Giv livreddende førstehjælp
  3. Tilkald den nødvendige hjælp
  4. Giv almindelig førstehjælp

I tilfælde du er alene eller den første som kommer til ulykkesstedet er det vigtigt at du starter med førstehjælpens 1. af de 4 hovedpunkter. Hvis du undervejs med trekanten kan være heldig at møde en hjælpsom trafikant, kan du bede ham eller hende om at tage at yde livreddende førstehjælp til de tilskadekommende personer.

1. Stands ulykken

Du standser bedst ulykken ved at advare de øvrige trafikanter om, at der er sket en ulykke.

2. Giv livreddende førstehjælp

Check alle tilskadekommende personer og find den  eller de som eventuelt er mest tilskadekommen. Det er også vigtigt at kunne fortælle alarm 112 hvor mange tilskadekommende peroner der er og gerne deres tilstand.

Er en person bevidstløs:

Hjerte-lunge-Redning eller hjertemassage og kunstigt åndedræt

3. Tilkald den nødvendige hjælp

 Når du ringer 112 skal du fortælle:

4. Giv almindelig førstehjælp

Sådan yder du almindelig førstehjælp:

Kantmærker

 

Langs de danske veje er der afmærket med kantpæle, normalt med 100 meters afstand. Nogle kalder dem også for "præster", på grund af at de står og viser vejen.

 

Øverst er kantmærkerne forsynet med reflekser - gule i højre side og hvide i venstre vejside samt et fluorescerende orange bånd.

På motorvejene vil der herunder være et blå symbol på nødtelefon med en henvisningspil til nærmeste nødtelefon. Dette blå symbol vil være at finde på den del af kantpælen, som vender mod kørebanen.

Under disse reflekser står der 2 tal adskit af en vandret streg. Tallene refererer til kilometerangivelser og hænger sammen på følgende måde:

Øverste tal angiver kilometer, mens nederste tal angiver 100 meter. Tallene vil da læses 45,2 kilometer.

Nederst til højre på kantpælen er der en pil, som angiver tællerretningen. Det vil sige peger pile op vil næste pæl vise 45,3 km. Havde pilen derimod peget nedad vil den næste pæl naturligvis hedde 45,1 km.

Nederst står der et tal. Dette tal må vi ikke forveksle med rutenummerne. Tallet er vejdirektorates administrationsnummer.

I tilfælde at kantpælen står på en rampe, kan du efter nummeret finde en bindestreg, f.eks M20-2, som fortæller hvilken rampe der er tale om.

I tilfælde af vejudvidelser bliver kantpælene fjernet. I stedet kan tallene være pladseret i motorvejens midterrabat.

Spørgelsesbilist

 

En spørgelsesbilist er en som køre på motorvejen ad en frakørselrampe eller hvis vi vender på motorvejen. 

 

Opdager en spørgelsesbilist på motorvejen - hvad så

Forventer at møde en spøgelsesbilist på motorvejen

Du køre på motorvejen og hører om en spørgelsesbilist, der kører på samme strækning som du selv.

Spørgelsesbilisten selv bør følge disse råd:

Hvordan undgår vi at blive spørgelsesbilist

 

 

Siden er opdateret den 10-03-2021