Fest

Så skal der festes - parti - parti

Tilbage

Titel: Første maj

Kategori: Fest - Mærkedag - Første maj

Beskrivelse: Første maj er arbejderklassens internationale kampdag. Første gang dagen blev brugt som en fælles international demonstrationsdag var i 1890.


Folk mødte talstærk op for fælles demostrationsdag i 1890, med kravet om 8 timers arbejdsdag som kunne få folket op af stolene. 
 

Beslutningen om at gøre første maj til en international kampdag var taget på en kongres af politiske organisationer, mens gennemførelsen af beslutningen overvejende lå hos de faglige organisationer. Under indtryk af den militante modstand borgerskabet i enkelte lande havde mødt 1. majdemonstrationerne med, var socialdemokratiets moderate fløj indstillet på en langt mere forsigtig markering af dagen for ikke at splitte de faglige organisationer.

1. maj forbindes med den engelske helgeninde Walburga, som de før i tiden påkaldte til beskyttelse mod trolddom.

Siden er opdateret den 09-09-2023