Fest

Så skal der festes - parti - parti

Tilbage

Titel: Konfirmation

Kategori: Mærkedag - Fest - Konfirmation

Beskrivelse: Konfirmation blev indført ved en forordning i 1736 og var principielt tvunget indtil 1857, hvor man afskaffede muligheden for tvangsdåb af folkekirkemedlemmers børn. I Sønderjylland blev konfirmationen imidlertid allerede indført i 1646 og 1648. 


Konfirmationsalder og dispensation
Konfirmationens indførelse i 1736 skete under indtryk af pietismen. Og meningen var at sikre, at børn og unge nu også forstod nadverens betydning og kunne deres kristendom. En forordning i 1759 bestemte, at børn kun i særlige tilfælde måtte konfirmeres, før de var 14 år. Til gengæld skulle de være det, før de fyldte 19. Blev det ikke overholdt, kunne den unge kvinde eller mand komme i fængsel, indtil vedkommende havde lært nok til at blive konfirmeret. I kirkebøger vil man kunne se, at nogle konfirmationer er blevet gennemført med “aldersdispensation” fra biskopen. Så vil der ofte være mulighed for at finde den originale ansøgning om dispensation i bispearkivet her på Landsarkivet. Dispensationerne giver et indtryk af sociale forhold og bevæggrunde, som gav et ønske om at blive konfirmeret tidligere end det ellers var reglen. Begrundelsen kunne fx være fattigdom, mange børn i hjemmet etc., som gjorde, at den halvvoksne dreng eller pige helst måtte komme ud at forsørge sig selv.

 

Nødvendig vaccination
Efter 1810 skulle konfirmanderne stille med en koppeattest eller bevis for, at man havde haft "naturlige kopper". Efter 1814 var det en betingelse for at blive konfirmeret, at man var udskrevet af skolen. Konfirmationen var vigtig, for uden den kunne man hverken stå fadder eller blive gift. At man var konfirmeret blev fra 1832 indført i den skudsmålsbog, som man fik med, når man skulle ud at tjene som pige eller karl. 

Man blev voksen
Tidligere markerede konfirmationen overgangen fra barn til voksen. Pigerne kunne nu fx få voksen frisure og lang kjole, og drengene tillagde sig voksne vaner som rygning og lommeur. I perioden 1849 til 1869 var det også det tidspunkt, hvor drengene blev indført i lægdsrullen. I mange år var det også almindeligt, at pigerne fik deres første sorte voksen-kjole ved konfirmationen. 

 

 

Siden er opdateret den 16-10-2021