Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Bogstav-Z

Her på Kreatit.dk kan du få hjælp til at lære bogstavet Z at kende. 

 

1. Min mand hedder Franz 
og jeg selv hedder Zandra  
Vi bor i Zambia
og spiser zucchini hver dag. 

2. QXZ bruger man  
ikke så tit, så dem  
gemmer vi i gemmekassen.

3. Zebra! Zebra! Zebra!
Er du æsel eller hest!?
Tror du striber klær dig bedst!
- Hvor sku´ jeg vede det fra!

Ideen er så at barnet eller børnene skal sætte en cikel rundt om bogstavet Z. Der skulle være 8 ialt både store og små bogstaver.

Siden er opdateret den 04-12-2020