Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Titel: Projekt

Kategori: Skole - Projekt

Beskrivelse: Projekt er et nyt emne som er opstået. Her vil jeg komme med et oplæg til, hvordan der kan arbejdes på et større eller mindre projekt.Projketarbejde er for det meste gruppearbejde

Hvis du bevæger musen hen over menuen Projekt, så fremkommer følgende undermenu:

RAPPORTER  skal vi for det meste skrive i forbindelse med et projekt.

INNOVATION kan danne grundlag for et projekt.

ESSAY tager personligt udgangspunkt i en aktuel problematik.

TOMMELFINGERREGELER noget du bør tage med i dine overvejelse.

LAYOUTER er måden hvorpå vi fremviser vores arbejde.

HV-ORD er liste af hv-ord, så som hvad, hvor med mere.

Her vil jeg beskrive et projekt fra ideen opstår, under udarbejdelse til sidste fase som er det endelige projekt.

Som en del af et projekt kan det være nødvendigt med at skrive en rapport. Derfor har jeg valgt at tilføje noget om rapoortskrivning, som et underpunkt under projekt.

En anden projekt kan være innovation, som at udvikle en ide. Det er grunden til at også dette emne er at finde, som et undermenu til projekt.

Fase 1. Ideen opstår

Ideen kan opstå på baggrund af noget, som vi føler, at der mangler noget i hverdagen. Det kan være at en ting som eksistere, vi synes ikke fungere optimalt. Det kan være et pludselig behov for en ting, som kan forenkle hverdagen. Det kan også være, at vi har en ting, som ikke længere fungere hensigtsmæssig. Denne ting kunne vi måske tænke, at bruge på en anden måde. En ide der opstår og udvikler sig er mange gange det vi også kalder innovation. 

Elller Fase 1. Analysere og beskrive et bestemt emne. 

Det kan være et emne, som danner grundlag for en historisk begivenhed, en film, forskning, debat, avisartikel med mere. 
 

Fase 2. Brainstorming 

Hvis det er en ting, som eksistere på forhånd, kan jeg forestille mig at internetet bliver flittig brugt. Det vil sige at vi undersøger markedet for disse produkter, historie eller begivenhed. Printer måske en eller flere billeder af disse produkter ud, historiske billeder eller bevis for at begivenheden har fundet sted. Det kan også være link til beskrivelse af produkter, historieske Når det er gjort, så anvender vi brainstorming til at sætte tankerne igang. Vi skriver ned alle de tanker, vi forbinder med disse produkter, denne historie eller begivenhed.

Hvis det er en ting, som ikke længere fungere. Vi overvejere om den skal smides ud. Inden vi smider den ud, så laver vi måske en brainstorming på denne ting. Vi vender og drejer den på alle mulige måder. Præcis som hvis vi var et lille barn, der har set en ting for første gang. Hvad ligner det nu, når vi ser tingen fra denne vinkel. Vi skriver ned alt, hvad tankerne leder hen i mod.

Fase 3. Indsamling af materialer

Under 3. fase så findes der bøger, tidskrifter, internetsøgning, hjemmesider, citater, måske virksomhedsbesøg samt evt. en eller flere interview. Vi går måske også på det lokale bibliotek. Husk at notere, hvor vi har fundet vores materiale fra.

Fase 4. Der analyseres på ideen i henhold til brainstroming og materialer

Nu skal der sorteres i materialet. Der kan blandt andet analyseres med fordele og ulemper.

Posetive eller negative tanker fra den historie eller i forbindelse med begivenheden.

SWOT-analyse er en anden god analyseværktøj. I en SWOT-analyse beskriver vi styrker, svagheder, mulighed og trusler.  

Analyse af nær- og fjernmiljøet, samt eventuelle konkurrenter. Supleret med påvirkningerne fra nær- og fjernmiljøet, samt eventuelle konkurrenter. 

Analysere målgruppen. Hvor mange kan have glæde af projektet eller ideen.

Analysere hvem er på toppen - højeste status og hvem er i bunden - laveste status.

Fase 5. Beslutningsfasen eller materialevalg

Her foretager vi et valg på baggrund af vores analysearbejde.

Vi skal ikke glemme at beskrive begrundelse for vores valg.

Fase 6. Beskrivelse af arbejdsmetoden

Vurdere effektiviteten af forskellige arbejdsformer. Arbejdsmetoder kan beskrives på følgende 5 niveauer:

Til slut vil det være passende at fordele ansvar og myndighed. Hvem har ansvaret og for hvad.

Fase 7. Endelig projekt eller færdig bearbejdet ide. 

Sidste fase og afslutningen af projektet. Ideen bearbejdes til eventult færdig produkt. Hvis produktet skal gennemgå en patentansøgning, så er det vigtig også af en gennemgribende dokumentation af arbejdet.

Husk også at skrive en konklusion.

Siden er opdateret den 31-07-2023