Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Titel: Innovation

Kategori: Skole - Projekt - Innovation

Beskrivelse: Her på KREATIT.DK vil jeg komme med forslag på, kan du hente hjælp til INNOVATION. INNOVATION er beskrivelse af processen fra ide til udførelse eller skabelse.Innovation


Der er grundlæggende 10 former for innovation, som kan opdeles i 4 grupper.
 

A. Forretning ´

 

Business model
Værdikæde

Business model innovation handler kort og godt om nytænkning. For at virksomheden eller firmaet foresat skal eksistere er ledelsen nød til at tænke på nye vækstmuligheder.
Det kan eksempelvis en ny forretningsmodel, der kan ændre virksomhedens konkurrenceevne.

Værdikædeinnovation sætter produktet eller virksomhedens varer i focus. Produktets værdikæde dækker over hele processen fra råvare til det endelige produkt. Hvert led i varens vej til kunden skabes af en eller flere underleverandører.

B. Proces

Undersøttende

Kerne

Processinnovation har noget at gøre med den måde, hvorpå produktet bliver fremstillet på. Det kan gøres ved at øge kvaliteten eller sænke prisen på produktet. Det kan gøres ved at arbejde mere effektivt og rentabelt. For at det kan gå op i en højere enhed, er vi nok nød til at se på  vores arbejdsgange, om de kan ændres. Har virksomheden sat sig et mål, så er det vigtigt at følge op med nogle understøttende arbejdsgange, der kan leve op til disse mål. Her er det vigtigt, at der også er opbakning fra topledelsen til at opnå målet.

Kernen i procesinnovationen er ideer

Før den ventet gode ide pludselig dukker op, kan det være at der skabes et stort antal ideer. Hele processen kan efterfølgende tænkes som en stor tragt, hvor der bliver fyldt på med x-antal ideer. For enden af tragten, er der kun plads til få ideer. Der er kun plads til de gode ideer. Men husk at gemme alle de øvrige ideer.

C.Ydelser

Produktydelse
Produktsystem
Service

Ydelseinnovation har noget at gøre med produktets levetid og kapacitet. Det er ikke helt uvæsentlig at udvikle produktet, så det kan holde længere og for eksempelvis gøre produktet mere kraftfuldt. Kunden vil helt klart overveje markedets pris op imod prokdutets levetid, og hvor stor og stærkt et produkt de kan få for pengene. 

Produktsysteminnovation har noget, at gøre med brugen af produktet. Eksempelvis er det i computerverden et produkt, som kun kunder med windowscomputere har glæde af. Produktet har windows som styresystem. Hvad så med alle de mange bruger af Apple computer. Det siger næsten sig selv, jo flere styresystemer produktet kan køre på, dessto flere mulige kunder vil der være.

Serviceinnovation omhandler kundeservice til produktet. Når en kunde overvejer et køb, så bliver kundeservicen vejet med. Kan vi som køber af produktet, tilkøbe ekstra udstyr, som kan opfylde enhver kundes behov. Det kan også være at produktet producere i flere end konkurrentens produkter.

 

D. Salg

Kanalen
Brand
Kundeoplevelsen

Salgsinnovation gennem kanalen. Sælges produktet gennem tv eller både tv og radio.

Brandinnovation. Det har natuligvis ikke noget med brand at gøre, men hvor kendt produktet eller producentern er. 

Innovation som øger kundeoplevelsen med produtet. Det kan måske være diverse tilpasninger, som giver kunden oplevelsen af at produket er uundværlig.  Kunden måske får en noget bedre kundeoplevelse i forhold til en konkurrent. 
 

 

 

 

 

 

 

Siden er opdateret den 13-09-2023