Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Titel: Skader

Kategori: Skole - Skader

Beskrivelse: Her på KREATIT.DK har jeg valgt at tage emnet op SKADER i forbindelse med hovedemnet SKOLE. I forbindelse med digitalisering, høre vi også ordene museskader, ipadskader. Derudover har vi sportsskader og faldeskader.

Under menuen SKADER findes følgende emner, som nævn oven over:

IPAD eller tablet bliver fortiden flittig brugt til at spille på og i større eller mindre omfang også brugt i skoletiden. Vi er så småt begyndt at omtale IPADSKADER. Jeg vil her komme ind på mulige symtomer og hvordan vi i fællesskab kan undgå det i fremtiden.

MUSESKADER har vi hørt omtalt for mange år siden i forbindelse med Teknisk assistenter. Jeg har selv den uddannelse så jeg taler erfaring. Ganske vist har jeg ikke være plaget af det. Nu taler vi om det igen, fordi digitaliseringen er omfattende den dag i dag.

SPORTSSKADER vil opstå i større og mindre omfang. Du kan næsten ikke finde en sportsgren som ikke har udøvere som har sportsskader.

FALDESKADER sker i skolen og i fritiden. Nogle kan vi gøre noget ved, så de ikke er så voldsomme.

 

 

 

Siden er opdateret den 31-07-2023