Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

 

Magtens tredeling i Danmark

Her på Kreatit.dk kan du finde noget om magtens tredeling i Danmark.

I Grundloven står der beskrevet, hvordan magten i Danmark skal deles op i 3. Det er for at sikre, at alle i vores samfund bliver retfærdigt behandlet.

Magten er del op i:

Magtens tredeling i Danmark

Den lovgivende magt

Folketinget med sine 179 medlemmer, som er valgt ind af borgerne i Danmark. De 175 er valgt i Danmark. De sidste 4 er valgt henholdsvis 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Når Folketinget, som er den lovgivende magt. Det betyder at Folketinget, skal vedtage alle de love, som skal gælde i Danmark.

Den udøvende magt

Regeringen har den udøvende magt, skal sørge for at lovende bliver ført ud i samfundet. Det vil sige at det er den minister, som er leder af et givent ministerium, som har ansvaret for at loven bliver gennemført. Dronningen eller kongen har til opgave at underskrive alle love, før de kan træde i kraft.

Regeringen består af statsministeren og et antal ministre. Det er statsministeren, der ansætter og fyrer ministre samt bestemmer, hvornår der skal udskrives valg inden for max en 4-årig periode.

Den dømmende magt

Den dømmende magt er domstolene, som håndhæver alle lovene. Det er domstolen, der udmåler staffen for en overtrædelse af loven. Det er Folketinget som laver strafferammerne. Domstolene kontrollerer de love Folketinget vedtager. Domstolene har mulighed for at afvise de love, som strider mod Grundloven.

Selvom at der i Grundloven står at det er dronningen eller kongen, som udpeger dommerne. Det er justitsministeren, der bestemmer, hvem der skal være dommer. Domstolene er uafhængig af både regering og Folketinget.

 

 

 

 

Siden er opdateret den 22-10-2020