Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Elefanter

Her på Kreatit.dk finder du noget om elefanter. Det kan du bruge til skolefaget biologi. Pindsvinet

Levested: Afrika syd for Sahara, indien, Sri Lanka, Sumatra og Borneo i øst. Thailand og Malaysia.

Størrelse: største elefant målte 3,96 meter høj.

Klasse: Pattedyr

Arter: Der findes 4 arter : den asiatiske med små ører og 2 afrikanske. Afrikansk savanne elefant og en afrikansk skovelefant. Den sidste art er Pygmæ elefanten som kun lever på Borneo.

 

Orden: Snabeldyr

Unger: Føder kun 1 unge. Elefantunger hedder kalve. De vejer ved fødslen mellem 50 -150 kg.

 

Vægt:Største elefant vejede 10.866 kg (afrikansk). 3000-5000 kg (indisk)

Spiser:  Græsser, rødder, blade, bark og bambus. Spiser også bananer, sukkerrør o. lign. der dyrkes af bønder. Drikker over 200 liter vand og spiser op til 300 kg om dagen. Elefanter har 6 sæt tænder i over- og underkæben. Et sæt er funktionsdygtig ad gangen. Når et sæt er slidt ned, bliver det skubbet ud af de bagvedliggende sæt, som overtager tyggefunktionen. Snablen har 40.000 musker. Indiske elefanter kan løfte optil 3500 kg i munde og slæbe op ti 4 t. med sele.

Fjender: Krybskytter. indskrækning af græsningsarealer og deres træer. Der kan være langt mellem søer med vand og de er ikke de eneste dyr som har brug for vand.

Forsvar: Store og stærke. Ungerne bliver beskyttet ved at de store voksne elefanter danner en cirkel omkring dem. De er meget større end alle rovdyrende.

Specielt: Elefanters trutten kan høres på 8 km afstand. Elefanter har en snabel, som de bruger til at plukke græs med. Snablen kan blive op til 2 meter lang. De bruger snablen til at snuse med, og drikke med (der kan være ca. 10 liter vand i snablen). Hunelefanten er kun i brunst i 4 dage. 

Kommunikation: Elefanter kommunikere ved hjælp af dufte, kropssprog, berøringer samt lyde fra snaplen.

Antal: Der findes 450.000 - 700.000 afrikanske elefanter og 35-40.000 asiatiske elefanter. Status er ændret fra truet til sårbar. Den indiske elefant er en stærk truet art. Ca. 25.000 til 32.000 i naturen.

Alder: Kan blive ca. 50 - 60 år. Når sidste sæt kindtænder er slidt ned, kan elefanten ikke længer tygge føden og dør af sult.

 

Siden er opdateret den 22-10-2020