Skole

Det er vigtigt at kunne sit skolearbejde

Tilbage

Titel: Engelsk ordbog - grammatik forkortelser

Kategori: Skole - Lektiehjælp - Engelsk grammatik - Forkortelser

Beskrivelse: Her kan du få en forståelse for nogle af de forkortelser som du finder i den engelske ordbog.

 

Adj            adjektiv, tillægsord
Adv           adverbium, biord
Agr           landbrug
Bl a           Blandt andet, inter alia
Cf             Sammenlign, compare
Conj         conjunction, bindeord
Ds             Det samme
Dss           Det samme som
El.             eller, or
Etc            og så videre, og lignende
Fx             For eksempel, for example
Imper        Imperativ, bydeform, imperative
Inf             Infinitiv, navneform
Mht           med hensyn til, as regards
Mods        i modsætning til, in contrast to
Ndf           nedenfor, below
Ol              Og lignende, and the like
Omtr         Omtrent, approximately
Opr.          Oprindeligt, originally
Osv          Og så videre, and so on
Ovf           Ovenfor, above
Part.         Participium, tillægsmåde, participle
Perf          Perfektum, førnutid, perfect
P gr a       På grund af, on account of
Pl              flertal, plural
Pp             Perfectum participium, fortids tillægsform, past participle
Pron         pronomen, stedord, pronoun
Præp        præposition, forholdsord, preposition
Præs        præsens, nutid, present
Præt         præteritum, datid, past  tense
Sb             Substantiv, navneord, substantive, noun
Sby           Somebody
Sth            Something
Tidl           Tidligere, formerly
Vb             Verbum, udsagnsord, verb

Siden er opdateret den 16-09-2023